Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Проект програми Темпус «Аналіз криз та прийняття рішень в Україні

Проект «Аналіз криз та прийняття рішень в Україні» виконувався консорціумом університетів в складі: Штутгартський університет (Німеччина) – одержувач гранту, Римський університет "La Sapienza" (Італія) і чотири українські університети – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ), Київський міжнародний університет (КиМУ), Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (ТНУ)  і Тернопільський національний економічний університет (ТНЕУ).

Метою проекту було розробити спільну європейсько-українську магістерську програму «Аналіз криз та прийняття рішень», яка б ґрунтувалася на європейському досвіді підготовки фахівців з кризового менеджменту, і впровадити її в чотирьох названих українських університетах. Слід зазначити, що проект «Аналіз криз та прийняття рішень в Україні» був підготовлений в кінці 2005 – на початку 2006 року, коли економіка України була на підйомі, і він виявився надзвичайно актуальним нині, у 2009 році, коли Україна опинилась на черговому витку фінансово-економічної й політичної кризи.

В основу розроблених й упроваджених спеціалізованих магістерських програма покладена існуюча магістерська програма «Міжнародна політика і кризовий менеджмент» (International Policies and Crisis Management) Римського університету "La Sapienza". Перше покоління магістрів уже пройшло навчання за цими програмами. У ДНУ це зроблено в межах спеціальності «Політологія», у КиМУ – у межах спеціальностей «Міжнародні відносини» та «Зовнішня політика», в ТНУ – у межах спеціальності «Менеджмент організації» і, нарешті, в ТНЕУ – у межах спеціальності «Міжнародна економіка».

Назвемо деякі інші результати проекту:
1) навчальні плани українських університетів мають модульну структуру, погоджені з навчальним планом італійської магістерської програми «Міжнародна політика й кризовий менеджмент» і кредити ECTS слугують мірою об'єму знань, здобутих студентами при вивченні того чи іншого модуля, що створює можливість для українських студентів вивчати окремі модулі програми в Римському університеті "La Sapienza";
2) розроблений і підписаний багатосторонній міжуніверситетський договір, учасниками якого є Римський університет "La Sapienza", усі українські університети-члени консорціуму й Бєлградський університет (Сербія), що визначає умови, виконання яких забезпечує отримання українськими й сербськими студентами, крім національного, другого диплома – Римського університету "La Sapienza";
3) по чотири викладачі з кожного українського університету-члена консорціуму пройшли двотижневе підвищення кваліфікації в європейських університетах - у Римському і Штутгартському університетах;
4) 38 студентів європейсько-української магістерської програми «Аналіз криз та прийняття рішень» один з модулів цієї програми вивчали впродовж місяця в Римському університеті "La Sapienza" (місячне перебування шести студентів з кожного українського університету-члена консорціуму за кордоном було профінансовано з коштів проекту);
5) у всіх українських університетах-учасниках проекту створені ресурсні центри, що включають комп'ютерний клас для студентів, що вивчають магістерську програму «Аналіз криз та прийняття рішень», апаратуру, що забезпечує можливість проведення відео-конференцій, і бібліотеку спеціальної літератури;
6) розроблені й видані навчально-методичні матеріали з дисциплін європейсько-української магістерської програми «Аналіз криз та прийняття рішень»;
7) між викладачам – учасниками проекту встановилися неформальні дружні стосунки, що, зокрема, дозволило розробити й подати на розгляд у Європейську Комісію низку нових проектів за програмою Темпус IV за участю всіх університетів, що виконували цей проект.

Міжнародна конференція за результатами проекту була проведена в Києві на базі Київського міжнародного університету 3-4 червня 2009 року. Проф. Уллі Арнольд та дипломований спеціаліст Стефані Опітц зі Штутгардського університету, проф. Джузеппе Бурджіо та проф. Маріо Тібері з Римського університету «La Sapienza», проф. Марія Богданович з Белградського університету, представники Національного Темпус Офісу в Україні та українських університетів взяли участь в проведені конференції.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model