Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Помилка
  • Unable to fine download item 604in rokdownload link
Темпус-Україна@20

Міжнародна конференція «Темпус-Україна@20» 14 травня 2013 р., м. Київ, Україна

Організатори

Міністерство освіти і науки України, Національний Темпус-офіс в Україні за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, Національної академії педагогічних наук України і Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв України.

Місце проведення

Готель «Русь», вул. Госпітальна, 4, Київ 01601, Україна (http://www.hotelrus.kiev.ua)

Фото з конференції «Темпус-Україна@20» можна завантажити за посиланням.

Практична інформація для учасників

Про конференцію

Міжнародна конференція «Темпус-Україна@20» проводилась з нагоди святкування двадцятиріччя Програми Темпус в Україні. Цей захід став платформою для поширення кращих практик та обміну досвідом щодо втілення проектів Темпус і модернізації вищої освіти в Україні. Конференція створила можливості для всебічного обговорення досягнень і здобутків Програми, визначення шляхів їх подальшого впровадження. Під час Конференції відбулась церемонія нагородження виконавців проектів Темпус в Україні за різними номінаціями.

На конференції було представлено Огляд впливу проектів Темпус в Україні, де висвітлюватимуться як позитивні результати, так і проблемні питання у втіленні проектів Програми Темпус протягом її двадцятирічної історії в Україні, зокрема актуальність й ефективність, участь українських вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі модернізації вищої освіти, рекомендацій щодо прискорення реформ у сфері вищої освіти відповідно до положень Болонського процесу.

В Конференції взяли участь близько 200 представників вищих навчальних закладів, наукових установ, органів державної влади України, академічної спільноти, агенцій та інституцій ЄС, країн-партнерів та України.

Матеріали конференції:

Презентація про досвід участі України у програмі, Клаус Хаупт, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури

Презентація про досвід співпраці країн-партнерів, Лана Карлова, НТО Вірменія

Презентація про нову освітню програму ЄС, Клаус Хаупт, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Короткий опис огляду запровадження програми Темпус в Україні, команда НТО в Україні: С.Шитікова, Ж.Таланова - українською мовою та С.Шитікова, О. Оржель, Ж. Таланова - англійською мовою

Всі публікації з питань розвитку вищої освіти, запровадження положень Болонського процесу, досягнень програми Темпус та інші Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php

Про програму Темпус в Україні

Програма Темпус розпочала свою роботу в Україні у 1993 р., зараз втілюється IV етап Програми. 2013 р. Україна святкує двадцятиріччя Програми Темпус.

Проекти Темпус І та ІІ (1990-1999) були спрямовані на розвиток університетського врядування, професійний розвиток викладачів та модернізацію існуючих і створення нових дисциплін та програм підготовки у сфері європейських студій, права, економіки, психології, іноземних мов, що продовжують своє існування після закінчення проектів Темпус.

Протягом ІІІ етапу Програми (2000-2006) відбувся перехід до нових національних пріоритетів і фокус Програми поширився на нові предметні області: аграрні науки, інформаційні й комп’ютерні технології, екологію тощо. Шляхом міжнародної співпраці в рамках проектів Темпус ІІІ у вищих навчальних закладах були створені офіси/відділи міжнародних відносин, фандрейзінгу, які стали частиною ВНЗ і зараз продовжують свою діяльність.

Наразі завершується реалізація проектів IV етапу Програми Темпус (Темпус IV, 2008-2013), останні проекти завершаться в 2016 р. Протягом IV етапу вищі навчальні заклади України досягли певних успіхів в інтернаціоналізації, на основі досвіду ЄС в українських вищих навчальних закладах були створені центри кар’єри, працевлаштування, компетентністні центри, технологічні парки, створені спільні програми подвійних дипломів, розроблені програми перепідготовки службовців місцевого самоврядування тощо.

Проекти Темпус IV спрямовані на модернізацію існуючих і створення нових навчальних програм у сфері ІТ, інженерії, інфраструктури та експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту, медицини, архітектури та дизайну, зелених комунікацій, журналістики та інших сферах. Протягом наступних двох-трьох років українські університети працюватимуть над розробкою галузевих рамок кваліфікацій, над підвищенням ефективності послуг студентам, над запровадженням інновацій у вищій освіті, над просуванням студентських інновацій, підприємництва та креативної інженерної освіти, над втіленням інтегрованої системи університетського врядування тощо.

Протягом шести конкурсів Програми Темпус IV 94 проекти отримали фінансування від Європейського Союзу: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

Загалом, з 1993 по 2012 рр. близько 300 проектів Темпус за участі близько 130 українських вищих навчальних закладів було профінансовано для України. Бюджет 20 років реалізації програми в Україні склав близько 85 млн. євро.

З 2014 р. програма Темпус трансформувалась у напрям діяльності програми Еразмус+: КА2. Розвиток потенціалу вищої освіти: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

Учасники конференції:

  • Українські та європейські вищі навчальні заклади, які запроваджують та/або запроваджували проекти Програми Темпус II, III and IV (1993-2013) (керівництво вищих навчальних закладів, адміністративний та науково-педагогічний персонал, студентство).
  • Політичні діячі та державні службовці, відповідальні за формування та розвиток політики у сфері вищої освіти (національний, регіональний, місцевий рівні).
  • Національні органи влади та органи влади на місцях, залучені до втілення проектів Темпус (партнери проектів, бенефіціари та ін.).
  • Українські приватні компанії – партнери в проектах Програми Темпус.

Відбір учасників проводився Організаційним комітетом конференції. У процесі відбору було враховано забезпечення збалансованого представництва вищих навчальних закладів та географічних регіонів України.

Програма конференції

Програму конференції можна завантажити .

Дякуємо всім учасникам та запрошуємо забрати Дипломи менеджерів поточних проектів.

Організаційна підтримка

Організаційна підтримка проведення конференції компанія Cecoforma

CECOFORMA 14, Rue Léon Frédéricq - 4020 Liège, тел : +3243404473,  факс : +3243442808,

Людмила Магкаєва, старший менеджер з планування заходів, ludmila.magkaeva@cecoforma.com

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Темпус-офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова)

 
hair style model