Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Що таке Темпус
Програма Темпус - етапи розвитку

Що таке програма Темпус?

tempus

Програма Темпус – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Також програма спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС,  і додатково пропагує  підхід міжлюдської співпраці (people to people approach).

Програма Темпус, заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва та вдосконалення систем вищої освіти в державах-членах ЄС і країн-партнерів, та охоплює сьогодні  загалом 27 країн: на Західних Балканах, у Східній Європі, Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому Сході. Конкурси Програми завершено 2014 р. останній проект завершить реалізацію в 2017 р.

Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки та вдосконалення навчальних програм, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в сфері вищої освіти.

Програма Темпус є найбільш тривалою, її перший етап розпочався в 1990 році: Tempus I – 1990-1994; Tempus II – 1994-1998; Tempus II іbis – 1998-2000; Tempus III – 2000-2006. З 2007 року розпочато новий етап програми – Tempus IV (2007-2013).

В 2011 році 20-ти річчя програми, проведено міністерську конференцію, присвячену досягненням програми за 20 років. Історія розвитку програми http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/2010/ministerial_20birthday.php

До 2009 року програма Темпус координувалася Директоратами Європейської Комісії з питань освіти та культури, розширення і зовнішньої допомоги. Починаючи з другого конкурсу четвертого етапу програми Темпус, цю функцію здійснює Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, яке має мандат від Європейської Комісії на управління та координацію проектів програми.

Детальний опис програми англійською та російською мовами на сайті Виконавчого агентства http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_ru.php

З 2014-2020 р. відкрилась нова освітня програма ЄС Еразмус+, яка включила напрям Capacity Building in Higher Education (ex-Tempus), конкурси оголошено: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Чому саме програма Темпус?

Програма Темпус (Tempus – Trans-European Mobility Programme for University Studies) сприяє встановленню і зміцненню співпраці в сфері вищої освіти між країнами-членами ЄС та країнами-партнерами.

В основу програми покладено усвідомлення важливої ролі вищих навчальних закладів в процесі соціального, економічного та культурного розвитку. Саме вони є джерелами спеціальних знань, людських ресурсів і центрами підготовки нової генерації лідерів. Останні проекти, що було профінансовано будуть завершені в 2016 р.

Tempus IV (2007-2013)

Останній етап – Темпус IV є складовою загальних стратегій ЄС "Enlargement" і "Development". Стратегічні орієнтири для програми визначаються Політикою зовнішніх зв'язків ЄС.

Програма Темпус IV надає можливість країнам-партнерам обирати національні пріоритетні напрями реформування та заохочує всіх зацікавлених виявляти ініціативу, шукати інноваційні підходи, створювати новітні освітні продукти і послуги.

У програмі Темпус IV визначено три напрями реформування, які збігаються з основними завданнями освітньої програми ЄС «Навчання впродовж життя» (Lifelong learning) та узгоджуються із Лісабонською стратегією та завданнями Болонського процесу.

Три напрями реформування включають пріоритетні теми:

1. Реформування навчальних планів і програм (модернізація начальних планів відповідно до Європейської системи накопичення та трансферу кредитів (ECTS) серед дисциплін - відповідно до наведених в конкурсній документації - Subject Area).
2. Удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти (управління ВНЗ та студентські послуги, інституційна та фінансова автономія, запровадження механізмів забезпечення якості, рівний та прозорий доступ до вищої освіти, розвиток міжнародних зв’язків).
3. Посилення зв’язків між освітою та суспільством
(підготовка не-університетських викладачів, співпраця з підприємствами, тренінгові курси для державних службовців (міністерства, регіональні та місцеві органи влади), навчання протягом життя, трикутник знань: освіта – інновації – дослідження, рамки кваліфікацій)

Країни-учасники програми Темпус IV?

Програма Темпус реалізується через проекти, які ініціюються, розробляються та здійснюються на основі партнерства. Партнерство реалізується через консорціуми організацій-бенефеціарів, серед яких – вищі навчальні заклади, науково-дослідні інституції, міністерства, незалежні агенції із забезпечення якості освіти, державні, приватні та громадські організації, професійні мережі, соціальні партнерства, асоціації ректорів, викладачів, студентів, працедавців та інші організації, які працюють в сфері вищої освіти, держав-членів ЄС і країн-партнерів, а саме:
- 27 держав-членів ЄС;
- 5 країн Західних Балкан (IPA): Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово (funded by Instrument for Pre-accession Assistance - Council Regulation (EC) # 1085/2006 dated on 17 July 2006 establishing an IPA)
- 6 країн Східного регіону сусідства (ENPI East): Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна (funded by European Neighbourhood Policy Instrument - European Parliament and Council Regulation (EC) # 1638/2006 dated on 24 October 2006 laying down general provisions establishing an ENPI)
- Російська Федерація (funded by Bilateral allocation under ENPI)
- 10 країн Південного регіону сусідства (ENPI South): Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, територія Палестинської автономії, Сирія, Туніс (funded by European Neighbourhood Policy Instrument - European Parliament and Council Regulation (EC) # 1638/2006 dated on 24 October 2006 laying down general provisions establishing an ENPI)
- 5 країн регіону Центральної Азії (DCI): Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан funded by Development Cooperation Instrument - European Parliament and Council Regulation (EC) # 1905/2006 dated on 18 December 2006 establishing a Financing Instrument for Development Cooperation.
Юридичні особи з наступних країн можуть брати участь як партнери на умовах самофінансування:
- Турція, Хорватія, Колишня Республіка Югославія - Македонія;
- країни ЕЕС: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія и Швейцарія

Вимоги до партнерств відповідно до спрямування проектів:

- для національних проектів – мінімум 6: три університети з трьох різних держав-членів ЄС та три ВНЗ з країни-партнера (наприклад: України);
- для багатонаціональних проектів – мінімум 7: три університети з трьох різних країн-членів ЄС та по два ВНЗ з двох країн-партнерів.

Близько 120 вищих навчальних закладів залучені до реалізації проектів з 1994 до 2016 р. Див. карту проектів: http://www.erasmusplus.org.ua/tempus-iv/karta-proektiv.html

З 2014 р. було тимчасово призупинено участь партнерів з Автономної Республіки Крим.

В зв'язку з вимушеним переміщенням деяких вищих навчальних закладів Донецької і Луганської області, запровадження (eligable) проектів Темпус, Жан Моне і Еразмус Мундус відбувається в переміщених навчальних закладах.

Які проекти було профінансовано у межах програми Темпус IV?

У межах програми Темпус IV за участі вищих навчальних закладів було профінансовано два типи проектів:

1) Спільні проекти (Joint Projects) засновані на багатосторонньому партнерстві між вищими навчальними закладами ЄС та країн-партнерів і направлені (на інституційному рівні) на розвиток, модернізацію та поширення сучасних навчальних програм, оновлення методів викладання та навчально-методичних матеріалів; посилення ролі вищих навчальних закладів у суспільстві, укріплення зв’язків з ринком праці, підтримку інноваційної діяльності; створення і розширення професійних мереж, удосконалення систем управління закладами, включаючи управління фінансами, розвиток бібліотек, кадрових служб і послуг для студентів, обмін кращим досвідом тощо.

2) Структурні заходи (Structural Measures) спрямовані на модернізацію системи вищої освіти на національному рівні, а саме: вироблення національної політики, розвиток системи вищої освіти в цілому з метою наближення до європейських стандартів. Структурні заходи передбачають: реформування системи врядування, збільшення автономії вищих навчальних закладів; запровадження системи забезпечення якості; розвиток системи кваліфікацій; розроблення нормативно-правового забезпечення на підтримку реформ у сфері вищої освіти; розвиток і нарощування інституційної, адміністративної та експертної спроможності для прискорення реформування освітньої сфери в світлі запровадження положень Болонського процесу; збільшення суспільної підтримки реформ, розширення кола їх прихильників та учасників; пропагування реформ через організацію міжнародних, національних і регіональних конференцій та семінарів. Обов'язкова участь Міністерства як партнера проекту.

Розмір гранту фінансової підтримки ЄС від 500 000 € до 1 500 000 €, що складає 90 % загального бюджету проекту, мінімум 10 % співфінансування партнерства, тривалість проектів до трьох років.

Конкурси програми Темпус IV завершено, нові конкурси оголошуються в рамках Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти - http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-2-capacity-building-in-field-higher-education-2015_en

Програма Темпус реалізувалась за принципом «знизу-вгору» (bottom-up approach) за ініціативи вищих навчальних закладів. Конкурс проектів оголошувались щорічно, як правило восени або взимку.
Оголошення про подання заявок на участь в програмі Темпус публікуються в Офіційному журналі ЄС і на Інтернет-сайті Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php.
Координує запровадження проектів програми Темпус IV: Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php та Національний Темпус-офіс в Україні  з 2014 року - Національний Еразмус+ Офіс в Україні http://www.erasmusplus.org.ua/

Повний список проектів конкурсу: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.php

Опис поточних проектів програми ЄС Темпус IV - 94 проекта і Таблиця проектів для пошуку інформації за різними критеріями: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Темпус-офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова)
 
TEMPUS@20

Шановні ентузіасти Програми Темпус!

Вітаємо Вас з ювілеєм Програми Темпус!

У 2010 р. Програма Темпус святкувала 20 річницю діяльності!

До Програми Темпус Україна приєдналася в 1993 р.

До Вашої уваги публікація EACEA до 20 річниці програми Темпус "Tempus@20" англійською, французькою, німецькою, російською мовами на сайті Виконавчого агентства ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів і культури http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php

Матеріали конференції до 20-ї річниці розміщено на сайті http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/tempus_20_ministerial_conference.php

Ви можете ознайомитись з історією програми, досягненнями, здобутками, напрацюваннями освітян у результаті тісної співпраці вищих навчальних закладів країн-ЄС та країн-партнерів щодо модернізації вищої освіти. Дякуємо проектним командам, які поділились досвідом, деяка інформація та фото є в публікації.

Додатково, НТО в Україні опублікував ІнфоБокс № 5 Tempus@20 (http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji/238-infobox-5-tempus20.html), який можна отримати в офісі.
Сайт та матеріали конференції до 20 річниці участі Укарїни у програмі: http://www.tempus.org.ua/uk/tempus-ukrajina-20.html
Вітаємо ще раз з річницею!

Дякуємо Вам за активну участь у модернізації вищої освіти України! Сподіваємося на подальшу співпрацю та підтримку!

До Вашої уваги коротко історія розвитку Програми Темпус (англійською мовою):

Детальніше...
 
Поточні проекти Темпус IV в Україні

До Вашої уваги описи поточних проектів програми Темпус IV та результатів шести конкурсів:

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

1-й конкурс програми Темпус IV - 12 проектів (українською мовою) InfoBox # 1 http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji/126-infobox-1-1st-call-.html

Опис проектів першого конкурсу програми Темпус ІV за участі партнерів з України.

Статистика та аналіз пропозицій, що взяли участь у 2-му конкурсі програми Темпус IV:

За типом проекту
Усього подано по регіонах

2-й конкурс програми Темпус IV - 12 проектів (українською і англійською мовами) InfoBox # 2 http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji/335-infobox2.html

Список рекомендованих проектів 2-го конкурсу.

Презентація результатів 2-го конкурсу.

3-й конкурс програми Темпус IV - 5 проектів (українською і англійською мовами) InfoBox # 3 http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji/240-infobox-3rdcall.html

Презентація результатів 3-го конкурсу.

Повний список рекомендованих проектів.

4-й конкурс програми Темпус IV - 9 проектів (українською і англійською мовами) InfoBox # 7 http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji/374-infobox-7.html

5-й конкурс програми Темпус IV: iз 108 відібраних проектів - 23 за участі партнерів з України http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

6-й конкурс програми Темпус IV: iз 171 відібраних проектів - 33 за участі партнерів з України http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

Повний список проектів конкурсу: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/statistics_en.php

Опис поточних проектів програми ЄС Темпус IV - 94 проекта i Таблиця проектів для пошуку інформації за різними критеріями: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

Детальніше...
 


Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model