Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Корисні матеріали для обгрунтування важливості проектів Темпус

До уваги проектних команд програми Темпус, які готують проектні заяки в залежності від завдань проекту.

До Вашої уваги корисні матеріали, які можливо використовувати як ресурс під час обгрунтування важливості проектів:

- Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

-  Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України  http://www.president.gov.ua/docs/Poslannya_sborka.pdf

- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 року: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

- Національна доктрина розвитку освіти України (яка є державним документом, який визначає стратегію й основні напрями її розвитку у XXI столітті) http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002

- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1728 затверджений План заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1728-2010-%F0

- ПОСТАНОВА  Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341  Про затвердження Національної рамки кваліфікацій http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

- План заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. N 1036-р http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1036-2011-%D1%80

- Інші документи http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok

http://vnz.org.ua/dokumenty/2011

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0067323-11

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model