Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Щодо порядку залучення і використання міжнародної технічної допомоги (освітні проекти ЄС)

У зв’язку з численними зверненнями проектних команд вищих навчальних закладів України щодо запровадження проектів програми ЄС Темпус інформуємо про таке:

• Заходи проектів освітньої програми Темпус, в тому числі, міжнародні мобільності, мають здійснюватись відповідно до плану заходів проекту і бюджету проекту в рамках грантової угоди – http://eacea.ec.europa.eu/tempus/beneficiaries/beneficiaries_tempus4_en.php.

• Національна стратегія розвитку освіти до 2021 р., схвалена Президентом України, визначає розширення участі навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів та студентів у програмах Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне та інших програмах розглядається як один із пріоритетних напрямів задля розвитку міжнародної співпраці http://www.president.gov.ua/documents/15828.html.

• Кошти проектів програми Темпус (за виключенням спів-фінансування) є стають коштами Міжнародної технічної допомоги після реєстрації проекту.

• Запровадження заходів освітніх проектів за кошти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу регулюється такими національними нормативно-правовими документами:

    o Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 (останні зміни від 04.07.2012 р.) «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18#n18

        - Інформаційна довідка Міністерства доходів та зборів України про деякі питання щодо звільнення від сплати податку на додану вартість операцій із закупівлі товарів, робіт та послуг на митній території України у рамках проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів – http://minrd.gov.ua/data/material/000/076/120017/1.pdf

    o Рамковою Угодою між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств (Рамкову угоду ратифіковано із заявою Законом № 360-VI (360-17) від 03.09.2008 р.) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_763

    o Наказом Міністерства економіки України від 05.09.2007 р. № 291 «Про затвердження Порядку підтвердження пільг з оподаткування при митному оформленні товарів, які надходять у рамках міжнародних договорів з надання Україні міжнародної технічної допомоги» - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1124-07.

     o Статтями Бюджетного кодексу України:

 - Розділ І. Глава 1. Стаття 2. Пункт 3.

 -  Розділ І. Глава 1. Стаття 4. Пункт 3.

 -  Розділ ІІ. Глава 5. Стаття 29.Пункт 2

    o Статтями Податкового кодексу України (ПКУ):

     - Відповідно до пп. 136.1.15, 136.1 ст. 136 «…для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи: кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів…».

    - Згідно з п. 3.2 ст. 3 «…якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору…».

    - Відповідно до п.197.11 ст.197 «…звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України…».

• Згідно з Постановою №153 всі проекти програм ЄС повинні бути обов’язково зареєстровані в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України – http://www.erasmusplus.org.ua/tempus-iv/instruktsii/193-derzhavna-reiestratsiia-proektiv-yevropeiskoho-soiuzu-v-ukraini-zvilnennia-vid-splaty-pdv-myta.html

• Згідно з Постановою №153 та статтями Бюджетного кодексу України використання коштів гранту повинно бути цільовим, тобто кошти мають бути використані виключно на ті заходи, що передбачені в проекті. Заплановані мобільності (відрядження) є частиною проектних заходів в межах міжнародної технічної допомоги і мають реалізовуватись згідно з планом заходів проекту та бюджетом проекту.

• П.45 Постанови №153 «Реципієнт веде облік використаних коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги». (Реципієнт – вищий навчальний заклад, бенефіціар – Міністерство освіти і науки України).

• Згідно з Постановою №153 всі проекти кожні півроку повинні подавати звіти бенефіціару та Міністерству економічного розвитку та торгівлі України до 10 січня/липня звітного періоду – http://www.erasmusplus.org.ua/tempus-iv/instruktsii.html

• Додаткові матеріали та переклад ключових документів і інструкцій щодо запровадження проектів програми Темпус IV (конкурсів 2008-2013 р.) розміщено за посиланням – http://www.erasmusplus.org.ua/tempus-iv/instruktsii.html

• Національний Темпус/Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС) надіслав листи-звернення до Міністерства освіти і науки України, а також до Державної казначейської служби України щодо підтримки запровадження освітніх проектів програм Європейського Союзу, зокрема щодо забезпечення відряджень в рамках міжнародної академічної мобільності та вчасної оплати рахунків за договорами в рамках проектів.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model