Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Зустріч консорціуму проекту програми Темпус SUCSID в Тернополі

23- 27 квітня 2014 року відбулася зустріч консорціуму проекту Темпус «Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів  для підтримки та просування студентських інноваційних проектів» (SUCSID) в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Програма зборів в Тернополі була дуже насиченою та мала на меті проведення заходів з розповсюдження інформації та заходів щодо подальшого розвитку мережі взаємодії проекту SUCSID.

У зборах взяли участь представники Бакінгемшірського Нового університету (Великобританія), Університету Монпельє-2, (Франція), Технічного університету Тампере (м. Тампере, Фінляндія), університетів Білорусі (Білоруський державний університет, Білоруський національний технічний університет) та Молдови (Економічна академія Молдови, Комратський державний університет), а також п’яти вищих навчальних закладів України: Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харківського національного університету міського господарства імені А.Н. Бекетова, Сумського державного університету, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Учасникам зустрічі було презентовано не лише нещодавно створений стартап-центр ТНТУ, але й всю мережу міжуніверситетських регіональних стартап-центрів, що в ході проекту SUCSID були засновані в Україні, Білорусі та Молдові, а також були обговорені перспективи їх подальшого розвитку.

Протягом зборів відбулася низка зустрічей з представниками місцевої влади та бізнесу, що сприяли зміцненню та подальшому розвитку мережі взаємодії проекту SUCSID:

зустріч у Тернопільській міській раді та проведення спільного семінару Управління стратегічного розвитку міста Тернопіль та консорціуму проекту SUCSID за участі Тернопільського міського голови;

зустріч з головою Тернопільської обласної ради та заступником голови Тернопільської обласної адміністрації;

зустріч з представниками Молодіжного центу праці м. Тернополя;

знайомство з представниками місцевого бізнесу в компанії «Микулинецький Бровар»;

відвідання Тернопільського регіонального центру зайнятості, презентація центру та обговорення існуючих механізмів державної підтримки молодіжного підприємництва;

презентації накопиченого досвіду щодо ведення бізнесу випускників Бізнес-інкубатора Тернопільщини, що заснували власні компанії «Профі-центр», «MagneticOne», «Вишиванка»;

відвідання Наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», обмін досвідом роботи наукових парків України та Білорусі (технопарк БНТУ) та знайомство з представниками місцевого бізнесу – компаніями «Інтеграл» та «Електросвіт».

Ще одним вкрай корисним заходом була міжпроектна відеоконференція та обговорення напрямів подальшої співпраці з представниками проекту програми Темпус «Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів».

Крім того, на зборах достатньо уваги було приділено удосконаленню навичок роботи представників вишів зі стартап-командами. Так, викладачі ТНТУ продемонстрували технологію проведення інтерактивної ділової гри, що моделює бізнес-діяльність промислового підприємства, для команд студентів та учасників проекту; представник ХНЕУ презентував досвід організації роботи стартап-команд за методикою SCRUM; представник Тернополя доповів про можливості використання стартаперами нової української платформи для краудфандінга та краудсорсінга.

Веб-сайт проекту: http://sucsid.competence.in.ua

Контактна особа: Золотарьова Ірина Олександрівна,

e-mail: izolotaryova@gmail.com

Довідка про проект:

Трирічний проект SUCSID «Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримки та просування студентських інноваційних проектів» реалізується в межах програми Tempus IV Європейського Союзу.

Авторами проекту є викладачі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та університету Ліон-2 ім. Люм’єра (Франція), координатором проекту є Університет Монпельє 2, Франція.

Члени партнерства: університети України Білорусі, Молдови, Швеції, Великої Британії, Португалії, Фінляндії. Сильною складовою проекту є залучення до роботи бізнес-інкубаторів європейських країн, асоціації ІТ-компаній «Інформаційні технології України», компаній, які займаються просуванням та підтримкою інновацій.

Головною метою проекту є розвиток інноваційної та підприємницької діяльності в країнах-партнерах шляхом підвищення креативності, конкурентоспроможності та здатності до працевлаштування випускників університетів і розширення співпраці між університетами, інноваційними та інвестиційними компаніями для комерціалізації знань. Це буде досягнуто шляхом створення трикутника знань освіта-дослідження-інновації з акцентом на особистісно-орієнтовану структуру, засновану на інноваціях та підприємництві.

Головні цілі проекту:

• Створення міжуніверситетських регіональних Start-Up центрів та інтерактивної мережі співпраці між членами консорціуму на основі міжнародного академічного і професійного досвіду в якості платформи для реалізації інноваційних ідей і технологій.

• Модернізація навчальних планів студентів інженерних та комп'ютерних спеціальностей шляхом розробки методології, змісту та навчальних матеріалів дисциплін для підвищення креативності та компетентності з розвитку, презентації, просування інновацій.

• Створення в країнах-партнерах системи навчання для підготовки та перепідготовки тренерів, а також для слухачів програм з перепідготовки кадрів в галузі розвитку інновацій.

Завдання проекту полягають у розробці інноваційного віртуального простору на основі сучасних інформаційних технологій для підтримки контактів і передачі знань між усіма учасниками, можливості впливу на національні стандарти освіти в Україні та на розроблення і впровадження нових курсів з ІТ-інновацій та підприємництва. За умовами виконання проекту планується, що дисципліни з підприємництва, управління проектами, інноваційного менеджменту будуть інтегровані в навчальні плани магістрів в галузі інженерних та комп’ютерних наук. В той же час курси з підприємництва в рамках довгострокових програм навчання впродовж життя будуть надаватися в Start-up центрах для людей, які хочуть розпочати бізнес на основі своїх інноваційних ідей.

Чотири Start-up центри вже створені в ході реалізації проекту в трьох країнах: Україні, Білорусії, Молдові. Відмінною особливістю пропонованої концепції є створення інформаційної мережі, що зв'язує всіх учасників проекту для презентації розроблених інноваційних проектів та ідей, і створення інноваційного банку ідей, які будуть використовуватися потенційними інвесторами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model