Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Тренінг з бізнес-планування Start-up проектів для членів консорціуму проекту TEMPUS SUCSID

17-21 березня 2014 року представники університету Монпел’є 2, Франція провели збори членів консорціуму проекту TEMPUS SUCSID в Інституті управління підприємствами (IAE) Університету.

Головною метою зустрічі було проведення інтенсивного тренінгу з дисципліни «Бізнес-планування Start-up проектів» для викладачів з партнерських країн.

У заході взяли участь представники Університету Монпельє-2, (Франція), Бакінгемшірского Нового університету (Великобританія), Університету Ліон-2 (Франція), університетів Білорусі (Білоруський державний університет, Білоруський національний технічний університет) та Молдови (Економічна академія Молдови, Комратський державний університет), а також викладачі п’яти вишів України: Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харківського національного університету міського господарства імені А. Н. Бекетова, Сумського державного університету, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Протягом тренінгу учасники були максимально залучені в навчальний процес, викладачі IAE познайомили з організацією магістерської програми з інноваційного підприємства, розглянули інструменти, які використовуються для розроблення бізнес-моделі та краудфандингу Start-up проектів. Магістри презентували свої Start-up проекти та бачення бізнес-планів. Під час тренінгу всі учасники працювали в міні-групах над обраними бізнес-кейсами.

Під час візиту до міжнародного бізнес-інкубатора Монпел’є MIBI викладачів познайомили з особливостями використання спеціалізованого програмного забезпечення для презентації Start-up проектів в мережі Інтернет та пошуку інвесторів.

За результатами тренінгу університетами будуть розроблені та впроваджені в навчальний процес навчальні матеріали з дисципліни «Бізнес-планування Start-up проектів» українською, румунською та білоруською мовами. Адже однією з головних цілей проекту SUCSID є модернізація навчальних планів студентів інженерних та комп'ютерних спеціальностей шляхом розробки методології, змісту та навчальних матеріалів з дисциплін, що стосуються розвитку, презентації та просування інновацій. Крім того, в університетах України, Білорусі та Молдови наразі розпочинається пілотне навчання студентів із зазначених дисциплін за участі тренерів, що пройшли перепідготовку в рамках проекту SUCSID.

Довідково:

Трирічний проект «Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримки та просування студентських інноваційних проектів» (SUCSID) реалізується в межах програми Tempus IV Європейського Союзу.

Авторами проекту є викладачі Харківського національного економічного університету та університету Ліон-2 ім. Люм’єра (Франція), координатором проекту є Університет Монпельє 2, Франція.

Члени партнерства: університети України Білорусі, Молдови, Швеції, Великої Британії, Португалії, Фінляндії. Сильною складовою проекту є залучення до роботи бізнес-інкубаторів європейських країн, асоціації ІТ-компаній «Інформаційні технології України», компаній, які займаються просуванням та підтримкою інновацій.

Головною метою проекту є розвиток інноваційної та підприємницької діяльності в країнах-партнерах шляхом підвищення креативності, конкурентоспроможності та здатності до працевлаштування випускників університетів і розширення співпраці між університетами, інноваційними та інвестиційними компаніями для комерціалізації знань. Це буде досягнуто шляхом створення трикутника знань освіта-дослідження-інновації з акцентом на особистісно-орієнтовану структуру, засновану на інноваціях та підприємництві.

Головні цілі проекту:

• Створення міжуніверситетських регіональних Start-Up центрів та інтерактивної мережі співпраці між членами консорціуму на основі міжнародного академічного і професійного досвіду в якості платформи для реалізації інноваційних ідей і технологій.

• Модернізація навчальних планів студентів інженерних та комп'ютерних спеціальностей шляхом розробки методології, змісту та навчальних матеріалів дисциплін для підвищення креативності та компетентності з розвитку, презентації, просування інновацій.

• Створення в країнах-партнерах системи навчання для підготовки та перепідготовки тренерів, а також для слухачів програм з перепідготовки кадрів в галузі розвитку інновацій.

Завдання проекту полягають у розробці інноваційного віртуального простору на основі сучасних інформаційних технологій для підтримки контактів і передачі знань між усіма учасниками, можливості впливу на національні стандарти освіти в Україні та на розроблення і впровадження нових курсів з ІТ-інновацій та підприємництва. За умовами виконання проекту планується, що дисципліни з підприємництва, управління проектами, інноваційного менеджменту будуть інтегровані в навчальні плани магістрів в галузі інженерних та комп’ютерних наук. В той же час курси з підприємництва в рамках довгострокових програм навчання впродовж життя будуть надаватися в Start-up центрах для людей, які хочуть розпочати бізнес на основі своїх інноваційних ідей.

Чотири Start-up центри вже створені в ході реалізації проекту в трьох країнах: Україні, Білорусії, Молдові. Відмінною особливістю пропонованої концепції є створення інформаційної мережі, що зв'язує всіх учасників проекту для презентації розроблених інноваційних проектів та ідей, і створення інноваційного банку ідей, які будуть використовуватися потенційними інвесторами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.

Веб-сайт проекту: http://sucsid.competence.in.ua

Контактна особа: Золотарьова Ірина Олександрівна,

e-mail: izolotaryova@gmail.com

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model