Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Семінар "Співставленість дипломів і ступенів. Подвійні та багатосторонні дипломи і ступені", звіт та матеріали

Регіональний семінар за Програмою Tempus для експертів з Болонського процесу та реформування вищої освіти "Співставленість дипломів і ступенів. Подвійні та багатосторонні дипломи і ступені" відбувся 11-12 квітня 2011 р. у Московському державному університеті шляхів сполучення (МІІТ), м. Москва, Російська Федерація.

Детальна інформація та матеріали семінару на сайті http://moscow2011.bolognaexperts.net/

Рекомендуємо представникам вищих навчальних закладів ознайомитись з презентаціями та рекомендаціями, які допоможуть у плануванні, розробленні та запровадженні програм подвійних дипломів і ступенів, зокрема у рамках проектів Темпус.

Семінар пройшов у межах інформаційного проекту Європейського Союзу з реформування вищої освіти за ініціативи Виконавчого агентства ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури, EACEA (м. Брюссель) і підтримки Мережі університетів європейських столиць, UNICA, що об’єднує 42 університети, включно з понад 120 тис. науково-педагогічних працівників і 1,5 млн студентів.

Участь у заході взяли понад 50 учасників із Білорусі, Молдови, Росії та України. Серед них – проректори, декани, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, керівники міжнародних відділів університетів. Європейський Союз представляли: від Програми Темпус EACEA – керівник Програми К. Хаупт, заступник керівника Ж. Кемп, проектні менеджери С. Моффат (Росія) і Д. Моро (Білорусь, Молдова, Україна), від Делегації Європейського Союзу в Росії – аташе з освітніх програм Н. Скарамуццо, від UNICA – проектні менеджери Є. Рейна і Д. Маріноні, а також Болонські експерти Ф. Геймліх, Університет прикладних наук, м. Оснабрюк, Німеччина, та Е. Вікерс, Університет Ессекс, Великобританія, Національні експерти з реформування вищої освіти та представники Національних Темпус-офісів Білорусі, Молдови, Росії та України.

У складі групи Національних експертів України – учасників Регіонального семінару – Віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту вищої освіти НАПН України В. Луговий, перший проректор Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара О. Кочубей, проректор Харківського національного університету ім. В. Каразіна Ю. Холін, проректор Одеського національного політехнічного університету С. Нестеренко, завідувач сектору міжнародних проектів та європейської інтеграції департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України А. Гармаш, а також голова студентського парламенту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова Р. Рижков.

Пленарне засідання відкрив вітальним словом перший проректор Московського державного університету шляхів сполучення О. Вигнанов, який зазначив, що університет є найстарішим вищим навчальним закладом в Росії, заснованим ще у 1896 р., має більше 114 тис. студентів, 37 філіалів, співпрацює з 64 партнерами – університетами та компаніями – із 32 країн.

Начальник відділу визнання та підтвердження документів про освіту Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки Росії О. Вершиніна відмітила актуальність проблем, що на порядку денному семінару, для вищої школи як Росії, так й інших країн Європи, зазначила труднощі та можливості реалізації спільних програм з наданням подвійних дипломів.

Н. Скарамуццо підтримав ідею щодо важливості програм подвійних дипломів у розбудові спільного Європейського простору вищої освіти, підтверджену результатами дослідження, проведеного у 2010 р. російськими вченими за підтримки ЄС.

Директор Національного Темпус-офісу в Росії, іноземний член НАПН України О. Олейнікова детально розглянула поточну ситуацію в країні щодо розвитку спільних програм та дала їх визначення як таких, де основні складові (навчальні плани, методи навчання, система забезпечення якості, включно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС), правилами та принципами оцінювання, вимогами до змісту, відбору тощо) розробляються узгоджено з партнерами і з урахуванням можливості автоматичного визнання періодів навчання за кордоном у рамках академічної мобільності, а також спільного менеджменту та присудження дипломів і ступенів, визнаних університетами-партнерами.

Принципи та виклики акредитації програм подвійних / багатосторонніх дипломів у ЄС та СНД презентував Болонський експерт Е. Вікерс.

Потім учасники продовжили роботу на секційних засіданнях. На першій секції під керівництвом Ф. Геймліха і В. Лугового обговорювалися результати навчання як ключового інструмента розроблення програм подвійних / багатосторонніх дипломів у контексті змісту навчальних планів, оцінювання та визнання періодів навчання за кордоном. Про результати роботи цієї секції доповіла проректор з міжнародних зв’язків Північно-Кавказького державного технічного університету Л. Алієва, яка відзначила досвід України з надання 1261 подвійного магістерського диплому Національною академією державного управління при Президентові України спільно з Університетом Північного Лондона, про який поінформував В. Луговий. Доповідач підкреслила, що в окремих країнах склався різний контекст, використовуються відмінні підходи, але головне для всіх – це формування компетентностей, результатів навчання, що є інструментом сертифікації. Відтак важливо знайти спільну мову щодо понять, підходів й іншого. Зазначалося також, що роботодавці не завжди усвідомлюють, які фахівці їм потрібні, тому має бути налагоджена взаємодія між тими, хто навчає і навчається, і роботодавцями.

На другій секції під керівництвом Е. Вікерса і заступника директора Національного Темпус-офісу в Росії А. Муравйової розглядалися питання створення програм подвійних / багатосторонніх дипломів та забезпечення якості. Про результати роботи цієї секції доповіла менеджер з аналітичної роботи Національного Темпус-офісу в Україні Ж. Таланова, яка відзначила активну участь у дискусії українських експертів О. Кочубея і С. Нестеренка та презентувала наступні необхідні складові процесу розроблення спільних програм:

1. Вибір програми, яка дійсно потребує залучення університетів-партнерів для її реалізації.

2. Вибір партнерів для розроблення і реалізації спільних програм.

3. Залучення зацікавлених сторін до розроблення програм.

4. Прийняття спільних рішень з розроблення навчального плану.

5. Вироблення та обговорення політики та внутрішніх процедур забезпечення якості.

6. Прийняття рішень щодо дипломів за спільною програмою з урахуванням національного законодавства і традицій.

7. Узгодження питань зовнішньої акредитації спільних програм.

8. Сталість спільних програм.

Представники Білорусі, Молдови, Росії та України презентували національний досвід розвитку програм подвійних / багатосторонніх дипломів, від України виступив проректор Харківського національного університету ім. В. Каразіна Ю. Холін.

Під час заключної сесії учасники обговорили методи та процедури розроблення спільних програм та їх підтримку на європейському, регіональному та місцевому рівнях

На завершення заходу керівник Програми Темпус EACEA К. Хаупт підвів підсумки роботи семінару та зазначив, що ЄС буде продовжувати модернізацію вищої освіти через підтримку університетів у межах реалізації спільних проектів Темпус, з цією метою планується збільшення фінансування Програми Темпус на наступний конкурс 2012 р.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model