Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Національна команда експертів з реформування вищої освіти

Національна команда експертів з реформування вищої освіти – ініціатива Європейської Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти у країнах – учасницях програми Темпус. Національна команда експертів з реформування вищої освіти утворюється з метою залучення визначного експертного досвіду, здатного прискорити досягнення цілей Лісабонського та Болонського процесів у світлі національних потреб та прагнень; посилити  міжнародну складову Лісабонського та Болонського процесів та їх зовнішній вимір.

Інформація про оновлений склад, діяльність і матеріали Національної команди експертів 2015-2017 рр.: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

До складу Національної команди експертів з реформування вищої освіти України - 2014 р:

 1. Перший заступник Міністра освіти і науки України;
 2. Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України (Luhovyi@ukr.net);
 3. Холін Юрій Валентинович, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (kholin@univer.kharkov.ua);
 4. Рашкевич Юрій Михайлович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка» (rashkev@lp.edu.ua);
 5. Кочубей Олександр Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор; перший проректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (akoch@dsu.dp.ua);
 6. Степко Михайло Філімонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Директор  Інституту вищої освіти НАПН України (M_F_Stepko@ukr.net);
 7. Нестеренко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор; проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Одеського національного політехнічного університету (sa_nesterenko@ukr.net);
 8. Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи Одеської національної морської академії (zvn@onma.edu.ua);
 9. Ставицький Андрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (a.stavytskyy@gmail.com);
 10. Гармаш Анатолій Анатолійович, Заступник директора департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності, Федерація роботодавців України;
 11. Рижков Ростислав Сергійович, аспірант, Голова студентського парламенту Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова (Ros90@ukr.net).

Команду було сформовано за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, за координаційної  підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні й Національного Темпус-офісу в Україні та ухвалено рішенням Відділення Програми Темпус у Виконавчому агентстві з питань культури, аудіовізуальної продукції та освіти ЄК. Склад команди було уточнено в 2014 р. за рекомендаціями МОН України, а також подано до Представництва ЄС в Україні для затвердження.

Завдання Національної команда експертів з реформування вищої освіти на національному рівні:
Національна команда експертів з реформування вищої освіти братиме участь у вироблені національної політики та модернізації системи вищої освіти  відповідно до завдань Болонського процесу. Експерти надаватимуть консультації та поради безпосередньо вищим навчальним закладам, допомагаючи їм у плануванні та проведенні реформ; а також працюватимуть із неакадемічними закладами, як-то об’єднаннями промисловців, культурними товариствами, організаціями громадянського суспільства, роз’яснюючи їм сутність Болонського процесу та національну стратегію його впровадження в Україні. Вони також  долучатимуться до поширення ідей Болонського процесу, пропагування Лісабонської стратегії та Болонського процесу серед фахових кіл та широких верств населення в Україні.

Завдання Національної команди експертів з реформування вищої освіти на міжнародному рівні:
а) До Національної команди експертів з реформування вищої освіти  можуть звернутися  за консультацією або експертною допомогою представники інших держав – учасниць програми Темпус у випадку, коли в їх власній країні бракує необхідних експертних знань чи досвіду.   
б) Час від часу експерти з реформування вищої освіти – на замовлення Європейської Комісії – будуть запрошені до розробки та проведення тренінгів для експертів з інших країн, які беруть активну участь у проведенні та пропагування реформ вищої освіти в своїх власних країнах. Таке навчання може відбуватися під час пленарних засідань Національних команд або для конкретних груп на спеціально організованих заходах.

Діяльність експертів з реформування вищої освіти базуватиметься на колегіальному принципі та здійснюватиметься за трьома напрямками: вироблення політики в сфері вищої освіти, планування та проведення реформ та пропагування реформ у рамках Болонського процесу. Ураховуючи різноманітність завдань та відмінності в знаннях, вміннях та досвіді, необхідних для виконання завдань, певні доручення закріплятимуться за окремими експертами Національної команди згідно з їхньою компетенцією. Усі члени команди повинні пройти навчання; тренінгові курси можуть бути організовані в Україні або експертів буде запрошено взяти участь у міжнародних навчальних програмах.

Веб-сторінка Національної команди: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

Матеріали і презентації Національної команди: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html

Організаційна зустріч експертів відбулася 6 жовтня 2009 р., за її результатами ухвалено проект Плану роботи Національної команди, визначено перелік питань для обговорення на круглих столах, вироблено низку заходів для пропагування ідей Болонського процесу в Україні, посилення його підтримки.

Зустріч (круглий стіл) експертів відбулась 23 березня 2010 р. за її результатами ухвалено звіт про роботу за 2009 р. відкореговано план роботи на 2010 р. підготовлено зустріч з представниками Міністерства освіти і науки України щодо залучення команди до заходів МОНУ. Зібрано матеріали для веб-сторінки команди на сайті НТО, а також презентовано координаційну орагнізацію UNICA та її веб-сайт http://portal.bolognaexperts.net/

Звітно-організаційна зустріч експертів відбулася 16 грудня 2010 р., за її результатами ухвалено проекти Звіту за минулий період діяльності Національної команди експертів і Плану роботи на 2011 р., визначено перелік експертних напрямів для нового складу Національної команди, вироблено низку заходів для пропагування ідей Болонського процесу в Україні, посилення його підтримки.

Зустріч (круглий стіл) експертів відбулась 3 березня 2011 р., за її результатами було доопрацьовано та ухвалено план роботи, розроблено план презентацій за експертними напрямами, визначено тематики міжнародних семінарів із залученням міжнародних експертів, визначено учасників міжнародних заходів, тощо.

Зустріч (круглий стіл експертів) відбулась 21 червня 2011 р. тема за лінком http://tempus.org.ua/uk/news/523-11.html

Звітно-огранізаційна зустріч відбулась жовтня 2011 р. Затвержено звіти за 2011 р. та план роботи команди на 2012 р. на сайті

Робоча зустріч-нарада відбулась 24 червня 2012 р. стаття за лінком http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/789-robocha-zustrich-narada-nacionalnoji-komandi-jekspertiv-z-reformuvanna-vishhoji-osviti.html

Зустріч (круглий стіл) відбувся 21 червня 2013 р. Програма: http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji/617-agenda-june13.html матеріали та презентації круглого столу за посиланням: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/984-kruglij-stil-suchasni-vikliki-rozvitku-vishhoji-osviti.html

Зустріч-семінар відбувся 28 січня 2014 р. проведено тренінг Керівником Незалежної агенції із забезпечення якості Естонії для команди експертів. Уточнюється план заходів на 2014 р. Оновлено презентації та розміщено на сайті.

Зустріч (круглий стіл) відбувся 4 липня 2014 р. проведено зустріч з І.Р.Совсун, першим заступником міністра освіти і науки України, де обговорили ключові виклики запровадження положень законопроекту про вищу освіту та визначили першочергові заходи діяльності. Після чого було проведено підготовку рекомендацій до плану дій на запровадження закону про вищу освіту та за результатми направлено до МОН України відповідні пропозиції.

Семінар координаторів ЄКТС відбувся 27 листопада 2014р.

План роботи Національної команди на 2014 р.: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/zakhody-i-materialy.html

Проведені заходи і презентації 2009-2014 рр.: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Члени Національної команди у попередні роки відповідно:

2011-2013

1. Суліма Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; перший заступник Міністра освіти і науки України

2. Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України

3. Кочубей Олександр Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор; перший проректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

4. Холін Юрій Валентинович, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

5. Рашкевич Юрій Михайлович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка»

6. Степко Михайло Філімонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Директор Інституту вищої освіти НАПН України;

7. Нестеренко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор; проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Одеського національного політехнічного університету;

8. Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи Одеської національної морської академії;

9. Ставицький Андрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

10. Гармаш Анатолій Анатолійович, завідувач сектору міжнародних освітніх проектів Департаменту вищої освіти, Міністерства освіти і науки України;

11. Рижков Ростислав Сергійович, аспірант, Голова студентського парламенту Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова.

2009-2010

1. Фініков Тарас Володимирович, заступник Міністра освіти і науки України, кандидат iсторичних наук, доцент;

2. Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України

3. Добко Тарас Дмитрович, перший проректор Українського католицького університету, доктор філософії

4. Кучко Андрій Миколайович, перший проректор Донецького національного університету, доктор фізико-математичних наук, професор

5. Шаров Олег Ігоревич, перший проректор Університету економіки і права «КРОК», кандидат фізико-математичних наук, доцент

6. Холін Юрій Валентинович, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

7. Рашкевич Юрій Михайлович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка»

8. Степко Михайло Філімонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Директор Інституту вищої освіти НАПН України

9. Бабин Іван Іванович, доцент Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

10. Кравценюк Володимир Миколайович, студент Київського національного лінгвістичного університету, Голова Студентської ради університету.

Щиро дякуємо всім експертам за небайдужість і професіоналізм.

2011-2013

 1. Суліма Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; перший заступник Міністра освіти і науки України
 2. Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України
 3. Кочубей Олександр Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор; перший проректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 4. Холін Юрій Валентинович, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 5. Рашкевич Юрій Михайлович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка»
 6. Степко Михайло Філімонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Директор  Інституту вищої освіти НАПН України;
 7. Нестеренко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор; проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Одеського національного політехнічного університету;
 8. Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи Одеської національної морської академії;
 9. Ставицький Андрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
 10. Гармаш Анатолій Анатолійович, завідувач сектору міжнародних освітніх проектів Департаменту вищої освіти, Міністерства освіти і науки України;
 11. Рижков Ростислав Сергійович, аспірант, Голова студентського парламенту Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова.

2009-2010

1. Фініков Тарас Володимирович, заступник Міністра освіти і науки України, кандидат iсторичних наук, доцент;

2. Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України

3. Добко Тарас Дмитрович, перший проректор Українського католицького університету, доктор філософії

4. Кучко Андрій Миколайович, перший проректор Донецького національного університету, доктор фізико-математичних наук, професор

 1. Шаров Олег Ігоревич, перший проректор Університету економіки і права «КРОК», кандидат фізико-математичних наук, доцент
 2. Холін Юрій Валентинович, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; проректор з науково-педагогі

2011-2013

1. Суліма Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; перший заступник Міністра освіти і науки України

2. Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України

3. Кочубей Олександр Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор; перший проректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

4. Холін Юрій Валентинович, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

5. Рашкевич Юрій Михайлович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка»

6. Степко Михайло Філімонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Директор Інституту вищої освіти НАПН України;

7. Нестеренко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор; проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Одеського національного політехнічного університету;

8. Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи Одеської національної морської академії;

9. Ставицький Андрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

10. Гармаш Анатолій Анатолійович, завідувач сектору міжнародних освітніх проектів Департаменту вищої освіти, Міністерства освіти і науки України;

11. Рижков Ростислав Сергійович, аспірант, Голова студентського парламенту Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова.

2009-2010

1. Фініков Тарас Володимирович, заступник Міністра освіти і науки України, кандидат iсторичних наук, доцент;

2. Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України

3. Добко Тарас Дмитрович, перший проректор Українського католицького університету, доктор філософії

4. Кучко Андрій Миколайович, перший проректор Донецького національного університету, доктор фізико-математичних наук, професор

5. Шаров Олег Ігоревич, перший проректор Університету економіки і права «КРОК», кандидат фізико-математичних наук, доцент

6. Холін Юрій Валентинович, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

7. Рашкевич Юрій Михайлович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка»

8. Степко Михайло Філімонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Директор Інституту вищої освіти НАПН України

9. Бабин Іван Іванович, доцент Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

10. Кравценюк Володимир Миколайович, студент Київського національного лінгвістичного університету, Голова Студентської ради університету.

 1. чної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 2. Рашкевич Юрій Михайлович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка»
 3. Степко Михайло Філімонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Директор  Інституту вищої освіти НАПН України
 4. Бабин Іван Іванович, доцент Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського
 5. Кравценюк Володимир Миколайович, студент Київського національного лінгвістичного університету, Голова Студентської ради університету.
 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model