Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Помилка
  • Unable to fine download item 395in rokdownload link
Національна команда (HERE)
Кваліфікація: як ми її розуміємо?

Слово “кваліфікація” у сполученні із прикметниками “освітня”, “професійна”, “академічна” останнім часом стало дуже популярним в різноманітних публікаціях та документах, що стосуються реформування освіти в Україні. Проаналізуємо цей термін в його освітянському контексті та вплив тлумачення терміну “кваліфікація” на реформи освіти в Україні в дусі Болонського процесу та побудови Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Повний текст статті на сайті http://vnz.org.ua/statti/1782-kvalifikatsija-jak-my-yiyi-rozumiemo

Джерело: Вища освіта

 
План роботи Національної команди експертів з реформування вищої освіти

План роботи Національної команди експертів з реформування вищої освіти на 2012 р. передбачає участь експертів у діяльності робочих груп з модернізації та реформування вищої освіти, у роботі міжнародних семінарів та конференцій, організованих EACEA та UNICA, консультації та виступи і презентації з актуальних проблем вищої освіти.

ПЛАН ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМАНДИ ЗА ПІДТРИМКИ НТО В УКРАЇНІ НА 2012 рр.
№    Захід    Формат    Термін    Участь
1    Участь у діяльності робочих груп з модернізації та реформування вищої освіти, що працюють при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України     підготовка рекомендацій, участь у розробленні документів (відповідно до розпоряджень та наказів Міністерства)    січень-грудень    всі експерти
    Участь у діяльності робочих груп з розроблення проектів закону «Про вищу освіту»    підготовка рекомендацій    січень-березень    Є. Суліма
В. Луговий
М. Степко
2    Участь у розробленні пропозицій до Положення про організацію навчального процесу (1993 р.)
(за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)    підготовка пропозицій    січень-грудень    всі експерти
3    Участь у розробленні пропозицій до порядку розроблення освітніх стандартів
(за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)    підготовка пропозицій    січень-грудень    всі експерти
4    Участь у підготовці нової редакції навчального посібника «Вища освіта і Болонський процес» (2004 р.), у якому врахувати зміни, що відбулися у Болонському процесі з часу видання посібника (за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)    пропозиції до оновлення змісту     січень-грудень    всі експерти
5    Регулярні зустрічі-наради     звіти, планування роботи    червень,
листопад    всі експерти
6    Круглі столи з питань модернізації вищої освіти (2 заходи на рік, об’єднані з Н 1 регулярними зустрічами-нарадами) (до 30 учасників (представників ВНЗ) у кожному заході)     2 заходи на рік,
2 презентації за експертними напрямами на кожному заході    червень,
листопад    всі експерти
7    Удосконалення презентацій для освітніх заходів та їх оновлення:
(1) «Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система»
(2) «Національна рамка кваліфікацій та освітні стандарти»
(3) «Компетентності та результати навчання»        січень-грудень    В. Луговий
Ю. Рашкевич,
В. Захарченко
із залученням всіх експертів
8    Всеукраїнський та регіональні Інформаційні дні Програми Темпус (70-150 учасників)    3 заходи на рік.
1 презентація на кожному заході    жовтень, листопад, грудень (Київ)    3 експерта
9    Три міжнародні триденні конференції (EU and Partner Country outside region) з метою розвитку компетентності експертів у питаннях прогресу та тенденцій Болонського процесу (зі спеціальною сесією для HERE (50-60 HEREs); (Buddy system Tempus HEREs-Bologna experts; Tempus experts as key note speakers)
Теми:
(1) «Putting Bucharest's conclusions on track - The experts' role»

(2) Тема визначається, Eotvos Lorand Universit     1) презентація за темою з українського досвіду (англ. м. – під час заходу)
2) звіт (англ. і укр. м.)
1-2 заходи на рік, організовані EACEA, UNICA    

1) 4-6 червня, Вільнюс, Литва

2) Листопад, Будапешт, Угорщина     2 експерта – на захід

Узгоджено МОНМС
1. А. Гармаш
2. М. Степко

10    Два навчальні візити до провідних європейських університети з метою надання можливості експертам зустрітися з академічними та адміністративними працівниками, відповідальними безпосередньо за впровадження реформ, а також з іншими стейкхолдерами ЄС.     
Теми:
(1) Диверсифікація фінансування, автономія та стратегічне планування в університетах: http://vienna2012.bolognaexperts.net/
- Як забезпечити фінансову сталість, підзвітність та автономію університету? - Які існують перешкоди до стимулювання диверсифікації доходів та як їх подолати?
- Структури збору коштів (фандрайзингу) в університетах як засіб розвитку диверсифікації фінансування.
- Розроблення стратегічного плану: як визначити стратегічні пріоритети?
- Якими є наслідки внутрішнього університетського розподілу коштів?
(2) Розроблення навчальних програм англійською мовою: ключ до інтернаціоналізації?:
- Інтернаціоналізація: лозунг/модне слівце наших часів чи необхідність?
- Як ефективно поєднати розвиток навчальних планів та нових педагогічних методів?
- Чи відповідають програми англійською мовою мовній політиці університетів?
- Як забезпечити якість та залучити викладачів з-за кордону?
- Змішане навчання як засіб диверсифікації навчального середовища та посилення інтеграції студентів.    Презентація, консультація, обмін досвідом, кращими практиками
    1) 23-24 квітня,
Відень, Австрія

2) місце та дата проведення визначаються
    По 2 експерта на кожен захід

Узгоджено МОНМС
1. В. Луговий
2. Ю. Рашкевич

11    Чотири Тематичні регіональні семінари (міжнародні заходи та консультації для країн Східного регіону (ENPI Region). Теми:
(1)Співпраця університету та бізнесу (додатково)
- Університети як важливі суб’єкти національної і регіональної систем інновацій.
- Співпраця між вищою освітою і бізнесом: започаткування співпраці в галузі досліджень, формування програми, навичок і стратегій протягом життя, що відповідають потребам динамічного ринку праці.
- Як розвинути дослідницькі парки та підтримати допоміжні проекти?
- Якими є різні аспекти та вигоди стажування студентів?    Презентація, консультація, обмін досвідом, кращими практиками    1) 14-15 травня,
м. Тель-Авів (південне передмістя), Ізраїль, Холонський Інститут технологій
(the Holon Institute of Technology)     5-6 експертів + НТО на один захід

Узгоджено МОНМС
1. В. Захарченко
2. О. Кочубей
3. С. Нестеренко
4. Ю. Рашкевич
5. Є. Суліма
6. Р. Рижков

12    Семінари, тренінги, сесії в рамках конференцій для керівників, викладачів, студентів ВНЗ України    презентації та консультації     січень-грудень    всі експерти
13    Семінари (разом з НТО) з питань освітнього проектного менеджменту, освітніх політики та програм ЄС, Болонського процесу за участю експертів ЄС (подання НТО проектної заявки до UNICA, інших організацій на проведення заходів, за умови підтримки)    2 заходи на рік     січень-грудень    всі експерти
14    Регулярне наповнення інформаційної веб-сторінки Національної команди експертів з реформування вищої освіти України на веб-сайті НТО в Україні     публікація звітів, презентації, статей, інтерв’ю, виступи тощо    січень-грудень     всі експерти
15    Підтримка інформаційної веб-сторінки Національної команди експертів з реформування вищої освіти України на веб-сайті Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (за погоджен-ням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)     Оновлення інформації, посилання (банер) на веб-сайт НТО в Україні     січень-грудень    експерти, НТО
16    Проведення соціологічного опитування студентства щодо проблем впровадження Болонського процесу в Україні    Підготовка опитувальника, проведення заходу, обробка інформації    березень-жовтень    Р. Рижков
17    Регулярні наради-консультації Національної команди експертів з реформування вищої освіти    скайп, е-форум НТО, зустрічі, відеоконференції    січень-грудень     всі експерти
18    Видання Інформаційного бюлетеня Національного Темпус-офісу в Україні     3 випуски на рік    березень-грудень     всі експерти
19    Участь у підготовці матеріалів для досліджень щодо національної вищої освіти, впливу Програми Темпус     інтерв’ю, огляди, дослідження (за запитом EACEA)    січень-грудень     всі експерти

 
Підсумки Круглого столу «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

27 березня 2012 р. в інформаційному агентстві «Укрінформ» відбувся Круглий стіл «Законодавче забезпечення реформування вищої освіти в Україні», організований спільно Альянсом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI), Освітньою програмою Міжнародного фонду «Відродження» і Національним Темпус-офісом в Україні. До участі були запрошені співавтори всіх чотирьох проектів закону про вищу освіту, експерти, ректори вищих навчальних закладів, народні депутати України, вчені Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, представники Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Адміністрації Президента України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Представництва Європейського Союзу в Україні, громадських організацій, а також засобів масової інформації [відеозапис Круглого столу викладено на сайті Укрінформу: http://presscenter.ukrinform.ua/presscenter-4072.html].

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

Детальніше...
 
Міжнародна конференція "Інтеграція вищої школи України до Європейського та світового освітнього простору"

22 лютого 2012 р. у Національному авіаційному університеті відбулася перша Міжнародна конференція "Інтеграція вищої школи України до Європейського та світового освітнього простору", яку відкрив Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень. На пленарному засіданні виступили Національні експерти з реформування вищої освіти - віце-президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти НАПН Володимир Луговий та проректор Національного університету "Львівська політехніка" Юрій Рашкевич, які зупинилися на питаннях  упровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні з  урахуванням міжнародного досвіду. Менеджер з аналітичної роботи Національного Темпус-офісу в Україні Жанна Таланова презентувала європейські освітні програми Темпус, Еразмус Мундус та Жана Моне як інструменти інтернаціоналізації вищих навчальних закладів.

 
Звіт роботи команди експертів за 2011 рік

До Вашої уваги звіт роботи Національної команди експертів з реформування вищої освіти України за 2011 рік у Інформаційному бюлетені НТО в Україні http://tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji/386-infobox-6.html

 


Сторінка 5 з 13

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model