Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Корисні матеріали з розвитку Болонського процесу (національні та європейські)

Матеріали презентацій та доповідей на міжнародних і національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, які можуть бути корисними для вищих навчальних закладів, координаторів ЄКТС, викладачів, науковців тощо у руслі запровадження положень Болонського процесу.

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

До уваги вищих навчальних закладів України корисні матеріали, публікації, переклад ключових документів Європейського Союзу з питань модернізації вищої освіти.
Матеріали можуть бути корисними для ефективного запровадження положень нового Закону України «Про вищу освіту» та ключових інструментів Болонського процесу під час розроблення/модернізації освітніх програм.
Матеріали підготовлено Національною командою з реформування вищої освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Проект «Національна команда експертів з реформування вищої освіти» фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+:
Публікації:  http://erasmusplus.org.ua/novyny/1222-modernizuete-isnuyuchi-chi-rozroblyaete-novi-osvitni-programi-todi-tsi-materiali-dlya-vas.html

Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - Довідник користувача 2015 р. (переклад українською мовою)

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації (2015 р.): Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації

Презентація щодо модернізації освітніх програм на основі компетентністного підходу (2015 р.): Презентація Ю.Рашкевича щодо запровадження ЄКТС і інших інструментів Болонського процесу

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти України - Аналітично-інформаційний огляд, включає додатки - Перелік галузей знань та переклад українською мовою Європейських рекомендацій і стандартів забезпечення якості вищої освіти 2015 р.: Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти України

Національний освітній глосарій: вища освіта (оновлене видання 2014 р.) задля запровадження культури використання термінів на запровадження нового Закону України «Про вищу освіту»: Глосарій термінів вищої освіти - 2014 р. (оновлене видання з урахуванням положень нового Закону України про вищу освіту)

Глосарій 2011 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=80:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2011-r

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації (В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова): http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii

- Болонський процес та нова парадигма вищої освіти (Національна рамка кваліфікацій, результати навчання, компетентності, ЄКТС) Ю.М. Рашкевич: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych

Монографія: Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні

Презентації Національних експертів семінару для координаторів ЄКТС 2014:

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html

Презентації Національних експертів семінару для координаторів ЄКТС 2013 р:

Компетентнісний підхід у побудові навчальних програм (методологія ТЮНІНГ, приклади програм Євробакалавра та Євромагістра, акцент на загальні компетентності), Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

Європейські кваліфікаційні метарамки. Запровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні. НСКО, Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти

Проектування навчальних програм у контексті функціонування Національної рамки кваліфікацій: компетентнісний підхід і результати навчання, Вадим Миколайович ЗАХАРЧЕНКО, проректор Одеської національної морської академії, Національний експерт з реформування вищої освіти

Особливості використання ЄКТС: накопичення кредитів і результати навчання, Юрій Михайлович РАШКЕВИЧ, проректор Національного університету «Львівська політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти

Інформаційний пакет ЄКТС. Додаток до Диплому, Андрій Володимирович СТАВИЦЬКИЙ, координатор ЄКТС Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний експерт з реформування вищої освіти

Матеріали презентацій Круглого столу «Сучасні виклики розвитку вищої освіти» 2013 р.
Ключові інструменти Болонського процесу: матеріали семінарів експертів у рамках Інформаційних днів програми Темпус в Україні 2012:

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)

Дослідження ЄС (EU Studies) для Програми ТЕМПУС IV

Національна рамка кваліфікацій як інструмент забезпечення якості освіти

Національна рамка кваліфікацій: на шляху впровадження

Запровадження ключових інструментів Болонського процесу: матеріали презентацій конференції з питань Болонського процесу в Україні 2012:

Матеріали конференції 1-й день на сайті Інституту вищої освіти НАПН України: http://ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html

Матеріали конференції 2-й день на сайті НТО в Україні: Результати проектів програми Темпус

Управління людськими ресурсами у сфері вищої освіти 2012 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/issue10_hr_mngt_120911_ru.pdf

Ключові інструменти Болонського процесу: матеріали семінару для координаторів ЄКТС 2012: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/825-prezentaciji-seminaru-zaprovadzhenna-jevropejskoji-kreditnoji-transferno-nakopichuvalnoji-sistemi-jekts-predstavleni-tut-dla-zavantazhenna-.html

Огляд стану Болонського процесу в країнах-партнерах програми Темпус 2012: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/issue09_Bologna_state_play_120720_ru.pdf

Огляд стану Болонського процесу в країнах Східної Європи 2012

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/11_high_educ_sys_121218_EN_single.pdf

Європейський простір вищої освіти 2012: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EN_HI.pdf

Фінансування, автономія та стратегічне планування університетів: http://vienna2012.bolognaexperts.net/

Управління людськими ресурсами у сфері вищої освіти 2012 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/issue10_hr_mngt_120911_ru.pdf

Співпрація університетів та бізнесу: http://holon2012.bolognaexperts.net/

Рамка кваліфікацій http://www.kwalifikacje.edu.pl/en/news/328-education-for-qualifications

Освіта на основі досліджень: http://budapest2012.bolognaexperts.net

Докторські програми

http://doctoralstudies.teamwork.fr/

Інтернаціоналізація

http://lisbon2011.bolognaexperts.net/

Еквіваленти дипломів

http://barcelona2011.bolognaexperts.net/

Модернізація навчальних програм

http://oslo2011.bolognaexperts.net/

Забезпечення якості та акредитація

http://tirana2011.bolognaexperts.net/

Співставленість дипломів і ступенів. Подвійні та багатосторонні дипломи і ступені

http://moscow2011.bolognaexperts.net/

Визнання

http://brussels2011.bolognaexperts.net/

Визнання

http://tallinn2010.bolognaexperts.net/

Соціальний вимір вищої освіти - роль університетів

http://nicosia2010.bolognaexperts.net/

Регіональний семінар з університетського врядування

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/2010/regional_seminar_ukraine.php

Компетентності для майбутнього

http://warsaw2009.bolognaexperts.net/

Мобільність

http://rome.bolognaexperts.net/content/presentations

Европейська рамка кваліфікацій, навчальні результати, ECTS, Дотаток до диплому

http://madrid2008.bolognapromoters.net/

Модернізація університетів, забезпечення якості

http://zagreb2008.bolognapromoters.net/

Навчання протягом життя

http://vienna2008.bolognapromoters.net/

Публікації по програмі Темпус: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php

Вебсайт Секретаріату Болонського Процесу: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/

Вебсайт тематичного видання ЄС http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model