Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Реалізація завдань Бухарестського комюніке – роль експертів з реформування вищої освіти

4 - 6 червня 2012 року. Семінар з питань розвитку Болонського процесу «Реалізація завдань Бухарестського комюніке – роль експертів з реформування вищої освіти», м. Вільнюс (Литва).

Інформацію про семінар та матеріали презентацій: http://vilnius2012.bolognaexperts.net/

Учасники від Національної команди експертів з України:

Степко Михайло Філімонович, кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Директор Інституту вищої освіти НАПН України.

Гармаш Анатолій Анатолійович завідувач сектору міжнародних освітніх проектів Департаменту вищої освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Семінар «Реалізація завдань Бухарестського комюніке – роль експертів з реформування вищої освіти» відбувся 4-6 червня 2012 року. Семінар організовано Вільнюським університетом за підтримки та в рамках програми ЄС «Навчання впродовж життя» (LLP Programme) та програми ЄС Темпус «Модернізація вищої освіти в країнах-партнерах Східної Європи, Центральної Азії, Західних Балкан та Середземного моря» (EACEA).

Основними питаннями для обговорення були питання впровадження рамок кваліфікацій, забезпечення якості, визнання документів про вищу освіту, інструменти прозорості, стратегія мобільності, соціальний вимір вищої освіти, міжнародна відкритість.

Під час заходу представлено звіт про діяльність національних команд з реформування вищої освіти у 2011 році, звіт щодо стану впровадження Болонського процесу 2012, проведено семінар з питань формулювання результатів навчання.

Взяв участь у секційних засіданнях з питань вивчення кращих практик впровадження ЄКТС та видачі Додатка до диплома європейського зразка, у роботі дискусійної групи з питань впровадження національних рамок кваліфікацій.

Впровадження стратегії мобільності ЄПВО. Під час обговорення наведено приклади кращих практик мобільності, зокрема, зобов’язання студентів проходити навчальну практику за кордоном (університет Ґент, Бельгія), запровадження обов’язкових міжнародних програм з метою оволодіння іноземними мовами, ознайомлення з іноземним досвідом навчання (Швеція). Серед мотивів для участі у програмах мобільності зазначено: оволодіння іноземною мовою (до 2 років), економія на оплаті за навчання та проживанні (як приклад, за рахунок періоду навчання у країні походження при використанні програм мобільності громадянами Туреччини, Греції, які здобувають вищу освіту поза межами країни походження). Серед основних стимулів для розвитку мобільності зазначено державна підтримка (гранти на навчання), гранти в рамках програми «Еразмус», інтернаціоналізація вищих навчальних закладів (спільні програми навчання, визнання періодів навчання за кордоном, запрошення відомих іноземних викладачів тощо), підтримка з боку випускників.

Формулювання результатів навчання. Обговорювалися основні проблемні питання формулювання результатів навчання, зокрема, формулювання очікуваних результатів навчання для окремих модулів та програми підготовки/області спеціалізації в цілому, зв’язок результатів навчання і компетенцій, питання оцінювання результатів навчання. Підкреслено необхідність забезпечення послідовності формулювання результатів навчання на всіх рівнях (Дублінські дескриптори – Національна рака кваліфікацій – програма навчання – окремі модулі/навчальні дисципліни), необхідність навчання викладачів формулюванню результатів навчання.

Кращі практики видачі додатка до диплома європейського зразка. Вивчалися приклади додатків до диплома, що видаються вищими навчальними закладами (на прикладах ВНЗ з Австрії і Туреччини) для визначення відповідності європейським рекомендаціям і вимогам DS label (для підтвердження якості Додатка).

Основними недоліками наведених додатків визначено: загальна схема подання інформації у додатку, непослідовність перекладу, важкий для сприйняття або недостатній опис національної системи вищої освіти, відсутність у додатку достатньої для оцінки диплома інформації (визначення результатів навчання за програмою навчання, відсутність інформації щодо розподілу оцінок відповідно до рекомендацій Довідника ЄКТС, професійний статус випускника тощо).

Кращі практики впровадження ЄКТС. Вивчалися приклади інформаційного пакету/каталогу ЄКТС та ключових документів ЄКТС, що надаються вищими навчальними закладами (на прикладах ВНЗ з Норвегії, Іспанії і Туреччини) для визначення відповідності європейським рекомендаціям (Довідника ЄКТС) та вимогам ECTS label (для підтвердження якості документів мобільності).

Основними недоліками представлених документів ЄКТС визначено: неповнота інформації (зокрема, англійською мовою) в інформаційному пакеті ЄКТС (наводиться на веб-сайті ВНЗ), невизначеність процедур визнання і призначення кредитів за періоди навчання і проходження практики за кордоном, невизначеність системи оцінок, що використовується у ВНЗ, та відсутність інформації щодо розподілу оцінок тощо.

Підкреслено неприйнятність встановлення вимоги опанування студентом більш ніж 60 кредитів на навчальний рік для проходження виробничої/навчальної практики.

Наступний семінар заплановано провести 5-7 листопада у м. Будапешт (Угорщина). Основне питання семінару - зв’язок між науковим дослідженням і навчанням.

Висновки і пропозиції

1. Ключові питання, які обговорюються серед експертів в країнах ЄС, водночас належать до основних проблемних питань впровадження Національної рамки кваліфікацій, ЄКТС і Додатка до диплома європейського зразка в Україні.

2. Вжити заходів щодо:

організації семінарів/тренінгів із залученням відповідних національних експертів для координаторів ЄКТС/ осіб, відповідальних за видачу додатка до диплома європейського зразка, з питань оформлення ключових документів ЄКТС та Додатка до диплома європейського зразка;

організації семінарів/тренінгів із залученням міжнародних експертів для представників ВНЗ, відповідальних за формулювання стандартів вищих навчальних закладів, начальників навчальних частин, викладачів з питань формулювання результатів навчання для цілей програм підготовки та окремих модулів/дисциплін.

3. Опрацювати питання моніторингу якості інформаційних пакетів ЄКТС та Додатків до диплома про вищу освіту європейського зразка, що видаються вищими навчальними закладами в Україні, зокрема: забезпечити розміщення на веб-сторінках вищих навчальних закладів інформаційних пакетів ЄКТС та прикладів Додатків до диплома про вищу освіту європейського зразка, що видаються вищим навчальним закладом.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model