Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Діяльність Національної команди

Інформація про діяльність Національної команди експертів з реформування вищої освіти з 2015 р. та корисні матеріали розміщуються на сайті http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/zakhody-i-materialy.html

Діяльність Національної команди в 2014 р.

1 Участь у робочих експертних групах з модернізації та реформування вищої освіти при Міністерстві освіти і науки України (січень-грудень):

1.1. Запровадження Національної рамки кваліфікацій відповідно до Плану заходів із впровадження НРК

(1) нові методичні рекомендації з розроблення стандартів вищої освіти на основі компетентнісного підходу, взяли участь у робочих групах

(2) Національна рамка кваліфікацій для вищої освіти (співвідношення рівнів НРК і циклів Європейського простору вищої освіти) взяли участь у робочих групах

1.2. Національна стандартна класифікація освіти (проект НСКО розроблено Національною академією педагогічних наук України відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти (ЮНЕСКО, ISCED 2011), з метою оптимізації структури освіти, переліку галузей та напрямів освіти) - взяли участь у робочих групах

1.3. Оновлене Положення про організацію навчального процесу (з урахуванням впровадження академічної мобільності) внесено пропозиції

1.4. Доповнене видання «Національний освітній глосарій: вища освіта» (поняття та терміни Європейського простору вищої освіти, Болонського процесу) - підготовлено, розміщено на сайті

2 Підготовка поправок до проекту Закону «Про вищу освіту» № 1187-2 (квітень) внесено пропозиції:

2.1. З питань ідентифікації нормативно-правових основ забезпечення та реалізації автономії ВНЗ (академічної, організаційної, кадрової, фінансової), прозорості та відповідальності діяльності ВНЗ - подано

2.2. З питань системи забезпечення якості на основі розроблення національної моделі забезпечення якості вищої освіти та моделі незалежної національної агенції забезпечення якості вищої освіти

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, з урахуванням досвіду європейських країн) - подано

2.3. З питань ліцензування та акредитації - подано

3. Проведення семінарів в межах підвищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів (травень/жовтень) - проведено:

- ректорів

- проректорів

5. Міжнародний семінар (EU and Partner Country outside region) з метою розвитку компетентності експертів у питаннях прогресу та тенденцій Болонського процесу - проведено:

1) Забезпечення якості вищої освіти (HE Quality Assurance) 11-12 червня

2) Зв’язок між вищою освітою та професійно-технічною освітою (HE and Vocational Education) - восени 2015 р.

6. Участь у підготовці нової редакції навчального посібника «Вища освіта і Болонський процес» (2004 р.) (з урахуванням змін у Болонському процесі) - вересень-грудень - перенесено на 2015 р.

7. Семінар з питань запровадження ЄКТС - вересень - проведено

7.1. Круглий стіл «Міжнародний досвід забезпечення якості вищої освіти», запрошений експерт - директор Естонського агентства з якості вищої освіти (січень) - проведено

8. Участь у підготовці за запитом ЄС матеріалів для досліджень щодо національної вищої освіти, впливу освітніх програм ЄС за різними пріоритетами (січень-грудень) - подано до ЕАСЕА

9. Поширення інформації та матеріалів Національного Темпус-офісу в Україні (Національного Еразмус+ офісу в Україні, НЕО) - квітень-грудень - виконано:

9.1. Інтернет-сайт Національного Еразмус+ офісу в Україні

9.2. Інтернет-сайт Міністерства освіти і науки України

9.3. Євробюлетень – інформаційне видання Представництва ЄC в Україні

9.4. Українська освітня періодика (Педагогічна газета, Освіта, Освіта України, Вища школа, Вища освіта тощо), інші мас-медіа - виконано

10. Участь в заходах поточних проектів та виступи на конференція з питань Болонського процесу - виконано.

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model