National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project-opportunity for UA

ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project

(Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova )

№ 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21

Проект фінансується Європейським Союзом. Деталі на сайті Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/

2011/selection/selection_call_41_10_en.php

З січня 2012 р. в рамках програми Європейського сусідства та партнерства ЄС Київський національний торговельно-економічний університет бере участь у проекті ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova ) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21.

Коротка характеристика проекту:

Назва - Програма Еразмус Мундус (Erasmus Mundus), напрям "Партнерство" для Білорусі, України, Молдови (EMP-AIM).

 Термін реалізації проекту - 48 місяців.

Цільові країни - Україна, Білорусь, Молдова.

Заявник (Головний координатор) - Університет Міколаса Ромеріса (Литва).

СКЛАД

Партнери з країн ЄС

Університет Йоганна Кеплера у Лінці (Австрія)

Університет міста Печ (Угорщина)

Університет Саленто (Італія)

Вища Школа Управління Бізнесом Туріба (Латвія)

Університет Коменського в Братиславі (Словаччина)

Університет Аліканте (Іспанія)

Університет Гламорган (Великобританія)

Партнери з Білорусі, Молдови, України

Державний університет Янки Купали, м. Гродно (Білорусь)

Державний економічний університет Білорусі (Білорусь)

Міжнародний вільний університет Молдови (Молдова)

Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (Молдова)

Економічна Академія Молдови (Молдова)

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (Україна)

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

Університет економіки та права "Крок" (Україна)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна)

Асоційовані партнери

Поліський державний університет (Білорусь)

Луганський національний університет (Україна)

Комратський державний університет (Молдова)

Тираспольський державний університет (Молдова)

Цільова група:

студенти рівня "Бакалавр", "Магістр", аспіранти, докторанти, викладачі та адміністративний персонал.

Мета програми:

Еразмус Мундус - освітня програма ЄС, націлена на розвиток людських ресурсів, активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів. Програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

У рамках партнерського консорціуму Київським національним торговельно-економічним університетом пропонується можливість для мобільності на багатьох напрямах, зокрема: менеджмент, право, державне управління, бізнес-дослідження, економіка та інші.

Напрями діяльності за проектом:

- розробка нових навчальних курсів;

- організація та впровадження структурованих механізмів мобільності між країнами-партнерами, а також надання стипендій різної тривалості (від одного до десяти місяців) для громадян Білорусі, Молдови, України.

Очікувані результати:

- підвищення рівня професійної підготовки в університетах;

- забезпечення мобільності студентів та викладачів у дусі Болонського процесу.

Координатори проекту від КНТЕУ:

Сай Валерій Миколайович

проректор з науково-педагогічної роботи та

міжнародних зв’язків.

Тел./факс: +38 044 531-49-51.

E-mail: say@knteu.kiev.ua

Шкорубська Юлія Євгенівна

спеціаліст відділу міжнародних зв’язків.

Тeл.: +38 044 513-63-45;

факс: +38 044 531-49-51.

E-mail: shkorubskaya@knteu.kiev.ua

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model