National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Запровадження ключових інструментів Болонського процесу згідно Закону про вищу освіту

До уваги освітянської спільноти нова публікація - практичний довідник "Болонський процес та нова пардигма вищої освіти (Національна рамка кваліфікацій, результати навчання, компетентності, ЄКТС)" - автор Ю.М. Рашкевич, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка», член Національної команди експертів з реформування вищої освіти з 2009 р. (rashkev@lp.edu.ua).

Публікація може бути корисною для всіх виконавців проектів Темпус IV, керівників ВНЗ, координаторів з ЄКТС ВНЗ України, викладачів-розробників курсів і програм, всіх хто розпочав (чи планує) модернізацію навчальних програм на основі компетентністного підходу, викладачів курсу "Болонський процес", науковців, завідувачів кафедр, деканів та іншої спільноти.

Замовити публікацію можна на сайті: vlp.com.ua; е-поштою: vmr@vlp.com.ua

В електронному вигдяді на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні для роботи http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych

Зміст для ознайомлення

ВСТУП.

РОЗДІЛ I. УКРАЇНА У БОЛОНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ: 10 РОКІВ НЕЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ ПОТУГ

1.1. Освітянські реформи 2005 – 2014 років

1.2. Болонський процес: причини виникнення, цілі, інструментарій

1.3. Студентсько-центроване навчання – нова парадигма вищої освіти

РОЗДІЛ II. ПРОЕКТ ТЮНІНГ – ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ПОБУДОВИ І РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

2.1. Модель гармонізації навчальних програм

2.2. Компетентності та результати навчання

2.3. Загальні та фахові компетентності

2.4. Викладання, навчання та оцінювання в програмах, побудованих на основі компетентнісного підходу

РОЗДІЛ III. ПРОЕКТ ТЮНІНГ – СТВОРЕННЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ

3.1. Історія створення ЄКТС

3.2. Використання ЄКТС у Європейському просторі вищої освіти

3.3. Основні поняття ЄКТС

3.4. Ключові документи ЄКТС

3.5. Додаткові інструменти ЄКТС

3.6. Основні учасники ЄКТС

3.7. Болонський процес та ЄКТС

РОЗДІЛ IV. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

4.1. Формулювання результатів навчання: теоретичні основи

4.2. Формулювання результатів навчання: практичні поради

4.3. Результати навчання в програмі Євробакалавра з хімії (вимоги до присвоєння Знаку Євробакалавра з хімії)

4.4. Майбутнє результатів навчання

РОЗДІЛ V. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

5.1. Структура Профілю програми

5.2. Методологія побудови навчальних програм: CoRe 2 project

5.3. Приклади профілів програм.

РОЗДІЛ VI. ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ (ДОСВІД ПОЛЬЩІ)

6.1. Польська Національна рамка кваліфікацій

6.2. Методологія побудови узгодженої із рамкою кваліфікацій навчальної програми

6.3. Приклад навчальної програми (Політехніка Лодзька)

ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

ЗАКЛЮЧЕННЯ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Інші матеріали Національної команди експертів: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

Tempus Projects

During the I, II, III phases of the Tempus Program since 1993 to 2009 with active participation of the Ukrainian partners about 300 projects implemented. As the result of the six calls for proposals of Tempus IV 94 projects in Ukraine include 76 Joint Projects (including 12 national ones) and 18 Structural Measures (including 6 national ones).

Read more

Manage Your Tempus Project

The key information important for project teams have been implementing the Tempus Projects is placed at the website of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agence (EACEA). Useful information and recommendations as well as announcements on the projects events are placed under the Manage your Tempus Project.

Read more

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus  is an education program of the European Union; it is aimed at increasing attractiveness of European higher education, fostering international cooperation, accelerating mobility for  university students, teachers and scholars in the EU and worldwide.

Read more

hair style model