Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Запровадження ключових інструментів Болонського процесу згідно Закону про вищу освіту

До уваги освітянської спільноти нова публікація - практичний довідник "Болонський процес та нова пардигма вищої освіти (Національна рамка кваліфікацій, результати навчання, компетентності, ЄКТС)" - автор Ю.М. Рашкевич, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка», член Національної команди експертів з реформування вищої освіти з 2009 р. (rashkev@lp.edu.ua).

Публікація може бути корисною для всіх виконавців проектів Темпус IV, керівників ВНЗ, координаторів з ЄКТС ВНЗ України, викладачів-розробників курсів і програм, всіх хто розпочав (чи планує) модернізацію навчальних програм на основі компетентністного підходу, викладачів курсу "Болонський процес", науковців, завідувачів кафедр, деканів та іншої спільноти.

Замовити публікацію можна на сайті: vlp.com.ua; е-поштою: vmr@vlp.com.ua

В електронному вигдяді на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні для роботи http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych

Зміст для ознайомлення

ВСТУП.

РОЗДІЛ I. УКРАЇНА У БОЛОНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ: 10 РОКІВ НЕЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ ПОТУГ

1.1. Освітянські реформи 2005 – 2014 років

1.2. Болонський процес: причини виникнення, цілі, інструментарій

1.3. Студентсько-центроване навчання – нова парадигма вищої освіти

РОЗДІЛ II. ПРОЕКТ ТЮНІНГ – ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ПОБУДОВИ І РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

2.1. Модель гармонізації навчальних програм

2.2. Компетентності та результати навчання

2.3. Загальні та фахові компетентності

2.4. Викладання, навчання та оцінювання в програмах, побудованих на основі компетентнісного підходу

РОЗДІЛ III. ПРОЕКТ ТЮНІНГ – СТВОРЕННЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ

3.1. Історія створення ЄКТС

3.2. Використання ЄКТС у Європейському просторі вищої освіти

3.3. Основні поняття ЄКТС

3.4. Ключові документи ЄКТС

3.5. Додаткові інструменти ЄКТС

3.6. Основні учасники ЄКТС

3.7. Болонський процес та ЄКТС

РОЗДІЛ IV. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

4.1. Формулювання результатів навчання: теоретичні основи

4.2. Формулювання результатів навчання: практичні поради

4.3. Результати навчання в програмі Євробакалавра з хімії (вимоги до присвоєння Знаку Євробакалавра з хімії)

4.4. Майбутнє результатів навчання

РОЗДІЛ V. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

5.1. Структура Профілю програми

5.2. Методологія побудови навчальних програм: CoRe 2 project

5.3. Приклади профілів програм.

РОЗДІЛ VI. ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ (ДОСВІД ПОЛЬЩІ)

6.1. Польська Національна рамка кваліфікацій

6.2. Методологія побудови узгодженої із рамкою кваліфікацій навчальної програми

6.3. Приклад навчальної програми (Політехніка Лодзька)

ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

ЗАКЛЮЧЕННЯ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Інші матеріали Національної команди експертів: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

Проекти TEMPUS

У межах програми Темпус I, II, III з 1993 по 2009 рр. за участі партнерів з України було реалізовано близько 300 проектів Темпус. За результатами шести конкурсів програми Темпус IV 2007-2013 рр. за участю українських партнерів реалізується 94 проект Темпус, з них 76 Спільних проектів і 18 проекти Структурних заходів, включаючи 20 національних та 74 багатонаціональних проекти.

Детальніше

Управлiння проектом Темпус

Інформація для проектних команд учасників програми Темпус: обов'язково дотримуйтесь правил щодо візуальної підтримки проектів (Tempus visibility rules). 

Усі діючі проекти програми Темпус, які реалізуються за участю партнерів з України, необхідно обов'язково зареєструвати в Міністерстві економіки України.

Детальніше

Еразмус Мундус

Інформація про освітню програму ЄС - Еразмус Мундус, націлену на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів і вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах.

Детальніше

hair style model