National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Cемінар для координаторів ЄКТC

20 вересня 2012 р. в Університеті менеджменту освіти НАПН України пройшов семінар для координаторів ЄКТС вищих навчальних закладів України «Запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи», організований та проведений завдяки спільним зусиллям Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України та Національного Темпус-офісу в Україні.

Семінар розпочався з виступу представника Міністерства освіті і науки, молоді та спорту України – завідувача сектором міжнародних освітніх проектів Департаменту вищої освіти Анатолія Гармаша, який привітав учасників від імені Першого заступника Міністра Євгена Суліми. Адже саме за його ініціативою та за підтримки Національного Темпус-офісу і Національної академії педагогічних наук України розпочалася серія заходів, присвячених питанням запровадження інструментів Болонського процесу в Україні, зокрема в межах конференцій, Інформаційних днів Темпус, спеціальних тренінгів для координаторів ЄКТС, курсів підвищення кваліфікації для керівників вищих начальних закладів.

Анатолій Гармаш зупинився на актуальних напрямах модернізації вищої освіти України в контексті Болонського процесу, що координуються його підрозділом, це, передусім, реалізація Плану впровадження Національної рамки кваліфікацій; розроблення освітніх стандартів на основі компетентнісного підходу; доопрацювання Національного освітнього глосарію з вищої освіти тощо.

У роботі семінару активну участь узяли Національні експерти з реформування вищої освіти – Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Володимир Луговий, директор Інституту вищої освіти НАПН України Михайло Степко, проректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Рашкевич, які виступили з доповідями за програмою семінару. Створення Національних команд експертів з реформування вищої освіти – це ініціатива ЄС, спрямована на залучення провідного експертного досвіду для підтримки реформ у сфері вищої освіти. Національна команда України, членом якої є також Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма, сформована в 2010 р. й ухвалена рішенням Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури.

Відповідно до програми семінару для координаторів ЄКТС обговорювалися такі питання:

- завдання Болонського процесу на період до 2020 р.;

- компетентнісний підхід у побудові навчальних програм (методологія Тюнінг, приклади програм Євробакалавра та Євромагістра, акцент на загальні компетентності);

- Європейські кваліфікаційні метарамки, стан розроблення та основні завдання щодо запровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні;

- проектування навчальних програм у контексті функціонування Національної рамки кваліфікацій та ЄКТС;

- особливості використання ЄКТС: накопичення кредитів і результати навчання.

Під час обговорення освітяни зазначали, що такі заходи за участю Міністерства освіті і науки, молоді та спорту України необхідні для формування спільного розуміння щодо шляхів реалізації Болонського процесу та визначення підходів до модернізації вищої освіти України.

Також, за результатами опитування учасники визначили пріоритетні напрями підвищення кваліфікації для керівників вищих начальних закладів: компетентнісний підхід і вимірювання результатів навчання; сучасні технології навчання у вищій освіті; взаємодія в системі «вища освіта – ринок праці»; забезпечення якості вищої освіти; запровадження ЄКТС і Національної рамки кваліфікацій; подвійні та спільні дипломи; мобільність студентів і викладачів.

Загалом у заході взяли участь 114 осіб – представники вищих навчальних закладів України (з них 43 проректора), Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України, Національної команди експертів з реформування вищої освіти, Національного Темпус-офісу в Україні та Британської Ради.

На завершення роботи учасників семінару було запрошено на Міжнародну науково-практичну конференцію «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», що відбудеться 25-26 жовтня 2012 р. у м. Києві, присвячену механізмам реалізації положень Бухарестського комюніке 2012 р. (сайт Інституту вищої освіти НАПН України: http://www.ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html).

Також, директор Інституту вищої освіти НАПН України Михайло Степко як співорганізатор семінару для координаторів ЄКТС підвів підсумки роботи та вручив сертифікати учасникам заходу.

Усі матеріали семінару викладені на сайті Національного Темпус-офісу в Україні: http://www.tempus.org.ua/

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model