Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Європейський простір вищої освіти

Стратегічною метою Болонського процесу є створення Європейського простору вищої освіти, конкурентноспроможного та привабливого як для самих європейців, так і для студентів з усіх куточків світу. Європейський простір вищої освіти ґрунтується на міжнародному співробітництві; він має усунути перепони та забезпечити широкий доступ до якісної вищої освіти, що базується на принципах демократії й незалежності університетів, їхньої  наукової  і дослідницької самостійності; активізувати мобільність студентів і науково-педагогічних кадрів; підготувати молодь до активного життя в демократичному суспільстві,  закласти основи для  їх професійної кар’єри й особистого розвитку.    Назва Болонського процесу походить від Болонської декларації, яку 19 червня 1999 р. було підписано Міністрами освіти 29 європейських країн в  італійському місті Болонья, де знаходиться найстаріший університет Європи.  Сьогодні учасниками Болонського процесу є 46 держав європейського континенту, а також  Європейська Комісія, Рада Європи, Європейський центр вищої освіти ЮНЕСКО, Асоціація європейських університетів, Європейська асоціація закладів вищої освіти, Європейська студентська спілка, Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти, Міжнародна освіта (Education International), та BUSINESSEUROPE - федерація промисловців і підприємців – та інші.  

Основні реформи, передбачені Болонським процесом:

  • Запровадження  триступеневої системи вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії);
  • Навчання впродовж життя, включаючи визнання попереднього навчання (формального і неформального), гнучкі графіки навчального процесу, які дозволяють поєднувати роботу і навчання, полегшення доступу до вищої освіти;
  • Гарантія рівних можливостей  в отриманні освіти і через освіту  сприяння соціальному згуртуванню;
  • Сприяння зайнятості (вища освіти задля отримання кращої роботи);
  • Запровадження і визнання спільних навчальних програм, а також спільних дипломів, що надаються університетами у партнерстві, кожен з яких готовий визнавати та зараховувати курсі, що студент прослухав в і інших партнерських закладах;
  • Мобільність в межах ЄС та поза його межами;
  • Визнання навчання і ступенів, отриманих в університетах інших країн та континентів;
  • Забезпечення якості.

New report on the impact of the Bologna Process

A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth by 2020

The Bologna Process - Towards the European Higher Education Area: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm

EUA policy position: The future of the Bologna Process post 2010

Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process.

The EU Contribution to Bologna Process.

FROM LEUVEN/LOUVAIN-LA-NEUVE TO BUDAPEST AND WIEN: THE CONTRIBUTION OF THE COUNCIL OF EUROPE TO THE BOLOGNA PROCESS.

«Тенденції у світовій вищій освіті: спостерігаючи за академічною революцією» («Trends in Global Higher Education: Tracking an academic revolution»).

ECTS Users' Guide (European Commission)

Двигуном Болонського процесу виступають міністерські конференції, що відбуваються  раз на два роки, інколи раз на рік. Конференції готуються за участі Болонських робочих груп та семінарів, а також Групи супроводу Болонського процесу (Bologna Follow-up Group). Oкрім Сорбонської декларації (1998) і Болонської декларації (1999), Празьке комюніке (2001), Берлінське комюніке (2003), Бергенське комюніке (2005) і Лондонське комюніке (2007) є основними офіційними документами Болонської реформи. Льовен, Бельгія, 28-29 квітня 2009 року -  у Льовенському комюніке (Leuven Communiqué) відзначені основні досягнення Болонського процесу; визначені головні виклики сьогодення – глобалізація, стрімкий розвиток технологій, старіюче населення,  фінансова та економічна криза – на які має відповісти система вищої освіти; окреслені завдання на наступне десятиліття.  У березні 2010  р. відбулась міністерська конференціїя у Відні та Будапешті де було офіціно проголошено запровадження ЄПВО (Budapest_Vienna Declaration on Higher Education Area), створено офіційний веб-сайт ЄПВО http://www.ehea.info/ а також проведено Форум (Bologna Policy Forum Statement). У квітні 2012 р. відбулась Міністерська конференція у Бухаресті  (Бухареське комюніке).

Офіційний веб-сайт Секретаріату Болонського процесу http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ На цьому сайті Ви можете знайти всі документи розвитку Болонського процесу та інформацію про досягенння та проблеми країн-учасниць Болонського процесу. Сторінка України на сайті http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/Ukraine.htm

The Bologna Process Independent Assessment. The first decade of working on the European Higher Education Area. Executive summary, overview and conclusions.

ENQA Report to the Bologna Ministerial Anniversary Conference of March 2010

Україна приєдналась до Болонського процесу у 2005 році. Наказом Міністра освіти та науки № 612 від 13.07.2007 затверджено План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року; створено робочу групу супроводу Болонського процесу та міжвідомчу групу з упровадження Болонського процесу; триває підготовка до переходу на триступеневу (трициклову) систему підготовки фахівців (бакалавр, магістр, доктор філософії); вжито заходів задля поширення мобільності, включаючи стажування студентів та викладачів, укладання міжуніверситетських договорів з обміну кадрами, створення спільних з європейськими університетами програм підготовки фахівців; підготовлено проект Додатку до диплома та методичні рекомендації, щодо його заповнення, Національної рамки кваліфікації (як передумови  для визнання ступенів та  попередніх періодів навчання) (матеріали ЄС щодо НРК: Qulifications Frameworks in the European Higher Education Area - http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp 10 steps in developing a national qualifications framework - http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp

THE BOLOGNA FRAMEWORK AND NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORKS European Qualification Framework for LifeLong Leraning - http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/leaflet_en.pdf визнання - http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/recognition.htm; зроблено кроки для розширення університетської автономії.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model