Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Про ЕРАЗМУС+
ЕРАЗМУС+ в галузі вищої освіти: можливості відкриті для країн-партнерів

ЕРАЗМУС+ У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вища освіта: головні цілі

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

 • Покращення якості викладання та навчання
 • Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-учасницях програми та розвиток потенціалу країн-партнерів
 • Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+
 • Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність студентів у вищій освіті (1)

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для розвитку  навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону

Основні види діяльності за напрямом:

 • Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього світу
 • Гарантії студентських позик (НОВЕ): посилення мобільності студентів магістратури в Європі (тільки для ЄС)

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність працівників у вищій освіті (2)

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання

Детальніше...
 
Контактна інформація за напрямами

Як зазначено в Інструкціях програми Еразмус+ (стор. 19-22), консультації щодо участі в конкурсах програми Еразмус+ відповідно до завдань та напрямів надають наступні контакти:

1. Першоджерело поточних конкурсів та документацій програми ЕРАЗМУС+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

2. Національне агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php - відповідає за програму, приймає заявки на конкурси за всіма напрямами, крім КА1 - Кредитна мобільність.

3. Національні Агентства в державах-програми (ЄС та інші Європейські країни): http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm - проводять консультації для цих країн щодо всіх напрямів ЕРАЗМУС+, приймають заявки на конкурс Е+ КА1 Кредитна мобільність.

4. ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти - Національні Еразмус+ Офіси (Національні Темпус-офіси) в країнах-партнерах програми: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_national_tempus_offices_en.php - серед інших завдань, надають консультації щодо можливостей для країн-партнерів програми ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти (КА1 Навчальна мобільність - міжнародний компонент, КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти) та Жан Моне.

5. ЕРАЗМУС+ у сфері шкільної освіти - e-Twining support services: http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm

eTwinning Plus портал: plus.etwinning.net

Телефон службы поддержки: + 38 044 384-45-72; e-mail: helpdesk@etwinning.com.ua

Информационный сайт Украина www.etwinning.com.ua (українською мовою про можливості: http://nvk12.rv.ua/document/2013/info-etwinning-plus.pdf)

6. ЕРАЗМУС+ з питань молоді: https://www.salto-youth.net/

Інші корисні контакти:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres

http://www.enic-naric.net/

http://www.ecvet-team.eu/

http://www.eurodesk.org/edesk/

У Додатку IV до Інструкцій програми Еразмус+ визначено інші корисні посилання.

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Еразмус+ офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова)

 
Загальний опис програми ЄС - ERASMUS+

Галузі програми ЕРАЗМУС+: шкільна освіта, вища освіта, Жан Моне, професійно-технічна освіта, освіта дорослих, молодь, спорт.

ЕРАЗМУС+: Чому новий підхід?

 • Освіта, навчання та молодь: ландшафт, що змінюється

-        Глибока економічна криза та високий рівень безробіття серед молоді

-        Вакансії існують, але так само існує брак навичок і низька здатність випускників до працевлаштування

-        Зростаючі вимоги до висококваліфікованої роботи

-        Глобальне конкурентне змагання за таланти: інтернаціоналізація освіти

-        Надзвичайне розширення пропозицій щодо навчання та навчального потенціалу ІКТ

-        Взаємодоповнюваність між офіційним, інформальним і неформальним навчанням

-        Потреба в тісніших зв’язках з світовим ринком праці

ЕРАЗМУС+: новий підхід

 • Нам потрібні:

-        Тісніші зв’язки між програмою та стратегічними цілями

-        Більша синергія та взаємодія між офіційним, інформальним і неформальним навчанням

-        Більше міжсекторальних партнерств із ринком праці

-        Модернізована, спрощена архітектура

-        Більший фокус на додану вартість ЄС

Детальніше...
 


Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model