National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Про Темпус проект «Мережа для розвитку безперервного навчання у Вірменії , Грузії та України (LeAGUe)»

Про Темпус проект «Мережа для розвитку безперервного навчання у Вірменії , Грузії та України (LeAGUe)»

543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES

Фінансується ЄК

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники промислових підприємств, торгово-промислові палати, посадовці органів місцевого самоврядування

Партнери проекту

1. Національний аграрний університет Вірменії.

2. Гаварський Національний університет, Вірменія.

3. Російсько-Вірменський (Слав’янський) Університет, Вірменія.

4. Вандзорський Державний педагогічний інститут ім. Оганнеса Туманйана, Вірменія.

5. Вірменська ліга безперервного навчання.

6. Державний Університет Іллі, Грузія.

7. Телавський Державний університет ім.Гогебашвілі, Грузія.

8. Університет Грузії.

9. Асоціація навчання дорослих Грузії.

10. Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна.

11. Національний технічний університет України “КПІ”, Україна.

12. Одеський національний політехнічний університет, Україна.

13. Київський національний університет імені Т. Шевченка, Україна.

14. Датський технічний університет, Данія.

15. Університет Коімбра, Португалія.

16. Руз університет, Болгарія.

17. Міністерство освіти і науки Вірменії.

18. Міністерство освіти і науки Грузії.

19. Міністерство освіти і науки України.

Мета та завдання проекту:

Загальною метою є поліпшення стану проблеми безробіття і відсутності інновацій у зв'язку з розривом між потребами ринку праці і навичками робочої сили. Зміна умов на ринку праці має бути узгоджена з подальшим розвитком набору компетенції пошукачів роботи та підвищення соціальної інтеграції осіб в активному трудовому житті.

Це може включати отримання нових і відповідних навичок в межах поточної галузі роботи, перенавчання нової професії, або надання суміжних навичок, які дозволяють легше змінити кар'єру.

Тому діяльність в рамках цього проекту включає в себе роботу з університетами на національному рівні, приділяючи особливу увагу організації та роботам з формування підходів до навчання впродовж життя LLL (lifelong Learning). LLL призначено для підвищення розвитку знань та вмінь окремих осіб для впливу на економічний розвиток шляхом надання безперервної підготовки робочої сили.

В рамках проекту буде розроблений план реалізації в рамках LLL в країнах партнерах проекту

Напрями діяльності за проектом:

Для досягнення цієї мети, діяльність буде спрямована на:

1) Розробку пропозиції щодо правової та адміністративної структури, в рамках якої навчальні заклади будуть співпрацювати.

2) Надання навчальним закладам набору рекомендацій для фактичної реалізації LLL.

3) Розширення соціальної інтеграції, активної громадянської позиції, особистісного розвитку, конкурентоспроможності та працевлаштування вірменських, грузинських та українських громадян завдяки якісної програми LLL.

Очікувані результати:

1. Принципи, які будуть використовуватися для виявлення попиту на LLL в конкретних секторах економіки та їх пріоритетність залежно від соціальних і економічних наслідків.

2. Рекомендації щодо нормативно-правової бази LLL та принципів організації LLL-програм.

3. Створення або удосконалення діяльності LLL-центрів у ВНЗ.

4. Розробка ECTS рекомендації для LLL-програм.

5. Стратегії реалізації програм у ВНЗах, у тому числі підтримка існуючих LLL- курсів для подальшого навчання та розвитку правової бази.

6. Система підтримки LLL навчання.

7. Пілотні LLL курси.

8. Стратегії просування LLL-програм (до відповідних клієнтів, таких як компанії, професійні асоціації, журнали і державні установи).

9. Включення LLL до структури системи вищої освіти і мережі країн – партнерів.

10. Розповсюдження інформації про проект.

11. Оцінка якості та експлуатація після закінчення проекту.

Контакти:

Генеральний менеджер проекту: Ульф Розен, координатор, Ліннеус Університет, e-mail: ulf.rosen@lnu.se, телефон +4670-375 64

Координатор проекту в Україні: Ілона Ревенчук к.т.н, доцент каф. Програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки, e-mail: 7021805@gmail.com, телефон +380577021805.

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model