National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Вітаємо переможців від України у конкурсі 2012 р. за Програмою Жана Моне

За конкурсом Програми Жана Моне, серед учасників якого країни, що представляють усі континенти світу, ухвалено до фінансування 207 проектних пропозицій, серед них п’ять українських.

П'ять проектів-переможців від України у конкурсі 2012 р. за Програмою Жана Моне:

1. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, модуль «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» (відповідальний Віктор Чужиков, бюджет фінансування 20 160,00 €).
2. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра «Європейська модель регіонального розвитку» (відповідальний Віктор Чужиков, бюджет фінансування 39 600,00 €).
3. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, модуль «Стратегія європейської інтеграції України в Східному Партнерстві» (відповідальна Ольга Ярощ, бюджет 21 000,00 €).
4. Херсонський інститут економіки та права, модуль «Економічна конвергенція України та ЄС» (відповідальна Валентина Покотилова, бюджет 20 412,00 €).
5. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, підтримка інформаційної та дослідницької діяльності «Європейська інтеграція: впровадження європейський стандартів та принципів в Україні» (відповідальний Михайло Багмет, бюджет 29 965,00 €).

Повний список проектів – на сайті: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/selection/selection_jean_monnet_ka1_2012_en.php)

Конкурс проектів за Програмою Жана Моне завершився у липні 2012 р.: 207 проектних пропозицій ухвалено до фінансування Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури, ще 6 пропозицій включено до резервного списку, їх реалізація стане можливою за наявності додаткового фінансування.

Серед учасників конкурсу цього року – держави-члени ЄС та інші країни, що представляють усі континенти світу: Македонія, Угорщина, Білорусь, Молдова, Україна і Росія, Узбекистан, Туреччина, США, Нова Зеландія тощо.

Усі учасники конкурсу, як успішні, так і неуспішні, будуть поінформовані у письмовій формі Виконавчим агентством про результати оцінки їх проектних пропозицій. Також, найближчим часом Виконавче агентство звернеться до тих кандидатів, проекти яких було рекомендовано для фінансування, для узгодження формальних процедур і здійснення заходів, необхідних для затвердження рішення про надання грантів і підписання грантових угод.

Включення до списку проектних пропозицій, рекомендованих для фінансування, ще не означає виникнення фінансових або правових зобов’язань з боку Виконавчого агентства. Підтвердженням надання гранту є підписання грантової угоди між Виконавчим агентством та легітимними представниками тих кандидатів, чиї проектні пропозиції перемогли у конкурсі.

Додаткова інформація:

Метою програми Жана Моне є розширення знань з питань євро інтеграційних процесів шляхом заохочення вищих навчальних закладів та/або асоціацій професорів та дослідників, що спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції запроваджувати навчальну, дослідницьку, інформаційну та дискусійну діяльність по євроінтеграційних процесах. Українські університети та експерти задіяні в Програмі Жана Моне з 2001 р.

З цього часу розроблені та викладаються наступні модулі програми Жана Моне: два в Донецькому національному університеті – «Основи європейського права» (2001 р.), «Результати на перспективи європейської та науково-технологічної інтеграції» (2002 р.); один в Ужгородському національному університеті – «Розширення ЄС та Європейська політика сусідства (2005 р.); в Донецькому державному університеті управління – «Європейська економічна інтеграція» (2006 р.), «Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства» (2009 р.). Також, реалізовано три проекти за напрямом «Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності»: один – «Українська та Європейська синергія: Прозорість, мережевість та розбудова спроможності в сфері студій Європейської інтеграції в Україні» (2008 р.) – за участі Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських студій», другий – «Архітектура залучення Європейської безпеки: Інтеграція, співпраця чи конфронтація» (2008 р.) – Донецьким державним університетом управління, та третій – Міжнародна асоціація інституційних студій реалізує проект «Безпека людей та стратегія безпеки: інституції та політики в європейській перспективі» (2010). Національний університет Києво-Могилянська академія, реалізують проект «Європейський Союз та Сусідство: на шляху до асоціації ЄС та України» та Донецький державний університет управління має проект «Сучасні проблеми економіки та бізнесу ЄС реалізують проекти напряму професор/кафедра програми Жана Моне (2010).

Результати 2011 р.:

- Національний університет Києво-Могилянська академія, Пропагування Європейських студій в Україні, Європейський центр досконалості в НаУКМА (відповідальний Роман Петров, бюджет фінансування 75 000,00 €).

- Донецький державний університет управління Європейський центр досконалості  (відповідальна Людмила Батченко, бюджет 74 995,23 €).

- Донецький державний університет управління за напрямом – модуль імені Жана Моне – Міжкультурна Європа: розмаїття та соціальне згуртування (відповідальна Ірина Сікорська, бюджет 20 412,00 €).

- Рівненський Інститут Слов'янознавства Київського Славістичного Університету, розробка модуля імені Жана Моне: “Європейські публічні комунікації: практики для країн Європейського сусідства" (відповідальний Антон Шинкарук, бюджет 18 900,00 €).

- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, модуль імені Жана Моне - Тренінги «Адвокація європейської інтеграції» (відповідальний Віктор Чужиков, бюджет 20 160, 00 €).

- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за напрямом кафедра/професор імені Жана Моне проект «Всебічне вивчення європейської інтеграції» (відповідальний Анантолій Круглашов, бюджет 30 096,00 €).

- Міжнародна асоціація інституційних студій проект «Співпраця між ЕС та Україною щодо управління кризами та зменшення ризиків: обмін кращими практиками, створення спроможності» за напрямом "Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності" (відповідальна Тетяна Маляренко, бюджет 40.000,00 €).

- Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за напрямом кафедра/професор імені Жана Моне проект «Система врядування в ЄС та розвиток громадянського суспільства в Україні» (відповідальний: Володимир Стрельцов, бюджет 35.640,00 €).

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/documents/jean_monnet_ka1/ajm2012_list_reserve.pdf

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model