National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

2002-2013: Проекти програми імені Жана Моне

Список проектів Жана Моне з 2002-2013 рр. за участі українських організацій

 

 

Тип проекту

Назва

Виконавець

Рік

Модуль імені Жана Моне:

«Результати на перспективи європейської та науково-технологічної інтеграції»

Донецький національний університет

2002

Модуль імені Жана Моне:

Результати на перспективи європейської та науково-технологічної інтеграції»

Донецький національний університет

2002

Модуль імені Жана Моне:

Розширення ЄС та Європейська політика сусідства»

Ужгородський національний університет

2005

Модуль імені Жана Моне:

«Європейська економічна інтеграція»

Донецький державний університет управління

2006

Модуль імені Жана Моне:

 

«Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства»

Донецький державний університет управління

2009

Модуль імені Жана Моне:

«Міжкультурна Європа: розмаїття та соціальне згуртування»

Донецький державний університет  управління

2011

Модуль імені Жана Моне:

«Європейські публічні комунікації: практики для країн Європейського сусідства»

Рівненський   інститут слов'янознавства Київського славістичного університету

2011

Модуль імені Жана Моне:

Тренінги «Адвокація європейської інтеграції»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

2011

Модуль імені Жана Моне:

«Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2012

Модуль імені Жана Моне:

«Стратегія європейської інтеграції України в Східному Партнерстві»

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

2012

Модуль імені Жана Моне:

«Економічна конвергенція України та ЄС»

Херсонський інститут економіки та права

2012

Модуль імені Жана Моне:

«Занурення в ЄС: тренінги для вчителів»

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

2013

Модуль імені Жана Моне:

«Погляд на стосунки між Європейським Союзом та Україною: сусідство чи членство?

Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова

2013

Професор / кафедра ім. Жана Моне

 

«ЄС та держави - сусіди. Назустріч асоціації між ЄС та Україною»

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

2010

Професор / кафедра ім. Жана Моне

Сучасні проблеми економіки та бізнесу ЄС”

Донецький  державний університет управління

2010

Професор / кафедра ім. Жана Моне

 

«Всебічне вивчення європейської інтеграції»

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

2011

Професор / кафедра ім. Жана Моне

 

«Система врядування в ЄС та розвиток громадянського суспільства в Україні»

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

2011

Професор / кафедра ім. Жана Моне

«Європейська модель регіонального розвитку»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2012

Професор / кафедра ім. Жана Моне

«Підвищення популярності та привабливості європейських студій в Україні»

Національна академія державного управління при Президентові України

2013

Професор / кафедра ім. Жана Моне

«Університетські курси з європейської економічної інтеграції»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013

Європейські центри досконалості

«Пропагування Європейських студій в Україні»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

2011

Європейські центри досконалості

«Європейський центр досконалості»

 

Донецький  державний університет управління

2011

Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності

«Співпраця між ЕС та Україною щодо управління кризами та зменшення ризиків: обмін кращими практиками, створення спроможності»

Міжнародна асоціація інституційних студій, м. Донецьк,

2011

Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності

«Європейська інтеграція: впровадження європейський стандартів та принципів в Україні»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

2012

Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності

«На шляху до більш стійкого Європейського сусідства: співпраця в галузі безпеки та управління поточними і майбутнім загрозами на стратегічній європейській орбіті»

Міжнародна асоціація інституційних студій

2013

 

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model