National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

News
Дослідження з організації докторської підготовки в країнах-сусідах ЄС

У квітні-червні 2010 р. під егідою Європейської Комісії проводилося дослідження щодо організації докторської підготовки в 23-х країнах-сусідах Європейського Союзу "Study on the Organisation of Doctoral Studies in EU Neighbouring Countries". В Україні до консультацій та інтерв'ю були залучені представники НТО в Україні, експерти Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні (HERE) - В.Луговий, Ю.Рашкевич, Т.Добко, представники Міністерства освіти і науки України, Вищої атестаційної комісії, Національної академії педагогічних наук України, а також вищих навчальних закладів М.Вінницький, В.Шатоха, Ю.Савельєв та інші. Дякуємо всіх колег за активну та продуктивну участь у консультаціях з європейськими експертами! 

Результати дослідження будуть опубліковані на сайті НТО в Україні.

 
VET COMMUNICATION

The new VET COMMUNICATION ADOPTED is worth reading. It contains a broader vision, looks at articulation of various levels of education and training (VET and Higher education), at incorporation of key competences in VET curriculum, at mobility and internationalisation of competences, quality, social dimension and international dimension. As a matter of fact the Communication is well constructed and easy to read, so, please take 45 minutes hour to look at it! It is important too for all those who deal with higher education as focal area.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/707&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

Text of the Communication available at:

A new impetus for European cooperation in Vocational Education and Training to support the Europe 2020 strategy:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf

 

 
Моніторинг проекту О.В.А.С.Є.С.

25 травня 2010 р. Моніторинг проекту № 145029 – TEMPUS – 2008 – SE – JPCR Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві, адаптовані до стандартів ЄС. Запрошуємо познайомитись з проектом на сайті http://fm.ndu.edu.ua

 
Моніторинг проекту QATMI

26 квітня 2010 р. Моніторинг проекту 144882-TEMPUS-2008-DE-JPGR Контроль якості інтернаціоналізації освіти. Запрошуємо познайомитись з проектом на сайті http://www.qatmi.eu/

 
Засідання підсумкової колегії МОН України

22 квітня 2010 р. на базі Національної юридичної академії ім. Я.Мудрого (м. Харків) відбулося засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України "Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році та основні питання на 2009/2010 навчальний рік". У роботі колегії взяли участь близько 900 учасників, серед них - члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти України Віце-президент Національної академії педагогічних наук Володимир Луговий, перший заступник директора Інститута вищої освіти НАПН України Михайло Степко та представник Національного Темпус-офісу в Україні Жанна Таланова.

Матеріали колегії опубліковані в газеті "Освіта України" від 27 квітня 2010 р. № 31.

 


Page 10 of 11

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

Tempus Projects

During the I, II, III phases of the Tempus Program since 1993 to 2009 with active participation of the Ukrainian partners about 300 projects implemented. As the result of the six calls for proposals of Tempus IV 94 projects in Ukraine include 76 Joint Projects (including 12 national ones) and 18 Structural Measures (including 6 national ones).

Read more

Manage Your Tempus Project

The key information important for project teams have been implementing the Tempus Projects is placed at the website of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agence (EACEA). Useful information and recommendations as well as announcements on the projects events are placed under the Manage your Tempus Project.

Read more

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus  is an education program of the European Union; it is aimed at increasing attractiveness of European higher education, fostering international cooperation, accelerating mobility for  university students, teachers and scholars in the EU and worldwide.

Read more

hair style model