National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

National Team (HERE)
Експертна діяльність Національної команди

Національний експерт ЄС з реформування вищої освіти України Юрій РАШКЕВИЧ, д.т.н., професор, активно співпрацює з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС), вищими навчальними закладами та громадськими організаціями України, надаючи консультації та виступаючи з презентаціями і доповідями під час різноманітних освітніх заходів:

- семінар для завідувачів кафедр та осіб, відповідальних за розроблення навчальних планів Українського католицького університету за темами: Компетентнісний підхід, Проект Тюнінг, Євростандарти навчальних програм, ЄКТС;

- семінар за проектом Темпус UNI4INNO для викладачів Харківського національного економічного університету за темами: Історія та розвиток Болонського процесу, Проект Тюнінг, Компетентнісний підхід, ЄКТС;

- у межах 6-го Міжнародного пленеру студентського самоврядування (МОНМС та Український студентський союз) семінари за темами: Болонський процес: зміна парадигми навчання; Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система та особливості її впровадження; а також круглий стіл на тему основних проблем впровадження Болонського процесу в Україні та завдання студентських самоврядних організації.

 
Семінар «Модернізація навчальних програм» , звіт і матеріали

Звіт про участь у міжнародному заході: Семінар «Модернізація навчальних програм»

Термін та місце проведення: 6-8 червня 2011 р. Осло, Норвегія

Експерти національної команди - учасники:

ЗАХАРЧЕНКО Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи Одеської національної морської академії (zvn@onma.edu.ua).

СТАВИЦЬКИЙ Андрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (a.stavytskyy@gmail.com).

Програма та матеріали презентацій: http://oslo2011.bolognaexperts.net/

Read more...
 
Семінар “Зовнішнє та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти”

16 листопада 2011 р. СЕМІНАР “Зовнішнє та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти”.

Програма

09:45 Відкриття семінару

Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ, д.пед.н., професор, дійсн. чл. НАПН України,
віце-президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти НАПН України, Національний експерт з реформування вищої освіти

10:00 – 11:30 Презентація

Філіппе БОУІЛАРД (Philippe Bouillard), габілітований доктор (з 2004 р.), професор кафедри інженерії Університету Лібре Брюсселя (Université Libre de Bruxelles), Бельгія, Національний Болонський експерт, також працював проректором університету та був членом Агентства з якості (AEQES).

*   Забезпечення якості вищої освіти на Європейському та національному рівнях

  • інституції, відповідальні за забезпечення якості вищої освіти на Європейському та національному рівнях
  • Критерії якості вищої освіти
  • Процедури забезпечення якості вищої освіти
  • Роль стекхолдерів у запровадженні системи забезпечення якості вищої освіти на Європейському та національному рівнях (освітні мережі, міністерства, об’єднання роботодавців, університети тощо)

Read more...
 
Налаштування освітніх структур в Європі (Tuning)

Шановні проектні команди Темпус!

Запрошуємо Вас ознайомитись з матеріалами по проекту Тюнінг (Tuning Educational Structures). Матеріали можуть стати у нагоді під час запровадження проектів Темпус при розробці/ модернізації навчальних програм/ планів (опис результатів навчання через компетентності, визначення компетентностей та їх узгодження з ЄКТС тощо). TUNING MOTTO: Tuning of educational structures and programmes on the basis of diversity and autonomy!

Всі матеріали на саті http://www.unideusto.org/tuningeu/home.html; http://www.tuningrussia.org/

 
Новий проект Закону України «Про вищу освіту»

25 квітня 2012 р. відбулася нарада під головуванням Прем'єр-Міністра України М. Азарова з питання обговорення проекту Закону України "Про вищу освіту", доопрацьованого робочою групою під керівництвом в.о. ректора Національного технічного університету України "КПІ" М. Згуровського. У нараді  взяли участь Віце-прем'єр-міністр України - Міністр охорони здоров`я Р. Богатирьова, Голова Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації В. Семиноженко, Президент Національної академії педагогічних наук В. Кремень, Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва М. Бродський, Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Є. Суліма, Перший заступник Міністра юстиції І. Ємельянова, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі В. Павленко, заступник Міністра фінансів С. Рибак, представники відомств, що направили свої зауваження та пропозиції до законопроекту, а також члени робочої групи - М. Вінницький (Національний університет "Києво-Могилянська Академія"), В. Ковтунець (Альянс USETI), С. Ніколаєнко (ГРОНО), М. Свистович (Громадянський рух "Відсіч"), О. Смирнов (Всеукраїнська молодіжна громадська організація УАСС), Ж. Таланова (Національний Темпус-офіс в Україні).

За дорученням М. Азарова створено урядову робочу групу, до якої увійшли присутні на нараді - М. Згуровський (голова), В. Семіноженко, Є. Суліма, І. Ємельянова, В. Павленко, С. Рибак, а також Перший віце-президент НАПН України В. Луговий, заввідділом Департаменту фахової експертизи Секретаріату КМУ В. Гаврилюк і заввідділом Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату КМУ О. Капітонов, з метою доопрацювання проекту Закону "Про вищу освіту" до 15 травня 2012 р. і його подання на розгляд Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-Міністр України М. Азаров наголосив, що при доопрацюванні проекту Закону необхідно зберегти його принципові положення, зокрема: побудова незалежної системи забезпечення якості вищої освіти у співпраці з міжнародними організаціями та суттєве розширення (академічної, організаційної, кадрової, фінансової) автономії вищих навчальних закладів, що впливатиме на розвиток міжнародного співробітництва та упровадження Болонського процесу в Україні та інші.

У роботі над законопроектом взяли участь представники понад 30 організацій, урахувано інтереси всіх сторін: студентства, викладачів, науковців, бізнесу і держави. Через Інтернет було отримано понад 3 тис. пропозицій до проекту Закону. Документ створювався на основі консолідації трьох законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України. Активну участь у роботі брали Національні експерти з реформування вищої освіти Володимир Луговий, Михайло Степко, Юрій Рашкевич та менеджер з аналітичної роботи Національного Темпус-офісу в Україні Жанна Таланова.

 


Page 4 of 8

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model