Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Досвід Хмельницького національного університету в реалізації проекту Темпус IV

Вже другий рік у Хмельницькому національному університеті (ХНУ) виконується проект Європейського Союзу за програмою Темпус IV «Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту».  Координатором проекту від ХНУ є проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв'язків, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків професор Микола Антонович Йохна.

В рамках проекту в ХНУ було створено Компетентнісний центр освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм, метою якого є сприяння та організація обміну навчальними матеріалами між університетами-партнерами проекту за допомогою сучасних засобів телекомунікації, проведення теоретичних та практичних дистанційних занять у сфері освітнього менеджменту, IT-технологій, створення та підтримка інформаційного та комунікативного порталів. Директором центру є професор Валентина Василівна Стадник.У жовтні-грудні 2011 р. в Компетентнісному центрі відбувся цикл семінарів за програмою підвищення кваліфікації викладачів у сфері освітнього менеджменту, в тому числі, в галузі використання нових інформаційних технологій для управління освітніми процесами. В жовтні-листопаді за активної участі кафедри ділової іноземної мови  була реалізована серія вебінарів «Дистанційне навчання від А до Я» щодо використання Твіттера в дистанційному курсі та вебінар «The Way We Teach English», організований у співпраці з Посольством США в Україні. Вебінар відвідали викладачі Хмельницького національного університету, Академії Прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького, Міжрегіональної Академії управління і права, студенти Хмельницького національного університету. Наявність сучасного обладнання в Компетентнісному центрі дало можливість закріпити практичні навички слухачів з оволодіння інструментами і технологіями інтерактивної взаємодії в навчальному процесі.
З огляду на цілі проекту в Україні, значна увага приділяється співпраці з підприємствами. В рамках чергового навчання мультиплікаторів проекту, 8-10 грудня 2011 р. координатором проекту від ХНУ професором  Йохною М.А. була проведена дискусія щодо структури навчальних програм, які можуть бути запропоновані корпоративному сектору Подільського регіону України з метою підготовки та підвищення кваліфікації освітніх менеджерів у корпоративному секторі економіки. Директор Компетентнісного центру, проф. Стадник В.В. виклала основні вимоги до програм роботи освітніх менеджерів у корпоративному секторі економіки, та провела дискусію «Проблеми навчання дорослих у гетерогенних групах та шляхи їх вирішення». ІТ-менеджер проекту доц. Михальчик С.О. провів практикум «Використання можливостей змішаної форми навчання для підвищення кваліфікації працівників корпоративного сектору».
Вагомою є роль Компетентнісного центру ХНУ у провадженні навчального процесу в магістратурі.  Підвищення кваліфікації викладачів в галузі використання IT-технологій стало вагомим внеском для покращення методики викладання. Майже всі заняття магістрів спеціальностей «Управління інноваційною діяльністю» та «Менеджмент організацій» проходять в Компетентнісному центрі, завдяки його технічним можливостям навчальний процес отримує нову форму, яка відповідає сучасним вимогам. Зокрема, на базі центру проходять курси «Інформаційні системи в менеджменті», «Інформаційні системи в управлінні організацією», «Інноваційний менеджмент», «Комунікаційний менеджмент»,  «Менеджмент організацій», «Менеджмент знань», «Організаційний розвиток та освітній менеджмент». В процесі проведення занять використовуються такі потужні сучасні програмні комплекси систем автоматизованого проектування як SolidWorks, Microsoft Project та інші. Це дозволяє моделювати економічні та технічні системи і процеси, розвиваючи практичні навички роботи і підвищуючи рівень компетенції майбутніх фахівців.
17 грудня 2011 р. представники всіх кафедр університету, які є мультиплікаторами проекту, стали учасниками семінару, присвяченого практичному використанню в навчальному процесі Хмельницького національного університету нової складової системи «Електронний університет» - «Електронний журнал викладача». Програма буде введена в управління навчальним процесом в лютому 2012 року.
В Хмельницькому національному університеті відбулося декілька міжнародних конференцій, в яких були представленні результати реалізації проекту «Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту» та окреслені його цілі на майбутнє. Так, 6-7 жовтня 2011 р. ХНУ спільно з Київським національним університетом технологій та дизайну та Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України проводив міжнародну науково-практичну конференцію «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України», 11-14 жовтня 2011 р. в Яремчі проходила міжнародна науково-технічна конференція «IV Українсько-польські наукові діалоги». 24-26 жовтня 2011 р. в Хмельницькому національному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція «Професійне формування особистості: проблеми і перспективи», яка проводилася спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом педагогічної освіти дорослих НАПН України.
З 19 по 23 вересня 2011 року в рамках проекту «Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту» в ХНУ проходила міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту». В роботі конференції взяли участь представники університетів-партнерів проекту, зокрема Новгородського державного університету імені Ярослава Мудрого (Росія), Смоленського державного університету (Росія), Вітебського державного університету ім. П.М. Машерова (Білорусія), Санкт-Петербурської академії післядипломної педагогічної освіти (Росія). Протягом конференції були обговорені важливі питання створення та ефективного використання інформаційно-освітнього середовища в сучасному університеті, удосконалення інструментів інтерактивної взаємодії та контролю результатів навчання; теоретико-методологічні аспекти проектної діяльності у сфері освітнього менеджменту. Учасниками конференції було узагальнено методичні та дидактичні напрацювання університетів-партнерів у поширенні новітніх інформаційних технологій; зауважено на крос-культурні аспекти освітнього менеджменту, та важливість використання інноваційних технологій у системи підвищення кваліфікації у підприємницькому середовищі. Високий рівень проведення майстер-класів та сесій конференції було забезпечено завдяки добре налагодженій роботі Компетентнісного центру освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм, оснащеного найсучаснішими комп’ютерами та іншими засобами інтерактивної взаємодії, придбані університетом в рамках реалізації проекту ТЕМПУС.
Учасники конференції, представники університетів-партнерів відзначили досягнення Хмельницького національного університету у сфері впровадження та ефективного використання інформаційних технологій для потреб освітнього менеджменту, що слугувало основою для формулювання рекомендацій  щодо подальшої співпраці.
Дізнатися більше про завдання та напрацювання проекту можна через веб-сайт проекту http://tempus.novsu.ru/
Контакти Хмельницького національного університету:
Михальчик Сергей Александрович, IT-менеджер проекту
Тел.+38 097 726 44 86; електронна пошта: tempus@dn.tup.km.ua

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model