Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

ЕРАЗМУС+ в галузі вищої освіти: можливості відкриті для країн-партнерів

ЕРАЗМУС+ У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вища освіта: головні цілі

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

 • Покращення якості викладання та навчання
 • Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-учасницях програми та розвиток потенціалу країн-партнерів
 • Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+
 • Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність студентів у вищій освіті (1)

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для розвитку  навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону

Основні види діяльності за напрямом:

 • Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього світу
 • Гарантії студентських позик (НОВЕ): посилення мобільності студентів магістратури в Європі (тільки для ЄС)

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність працівників у вищій освіті (2)

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання (викладацьке відрядження): розроблення інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, відкритий для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення актуальності навчальних програм

Спільні магістерські програми (Joint Masters Degree) - DEGREE MOBILITY

Ваш університет може увійти до консорціуму вищих навчальних закладів, що пропонує Спільну програму на отримання ступеню магістра. Ці високоякісні програми обираються Європейською Комісією в рамках щорічного конкурсу. Усі члени консорціуму розробляють і пропонують навчальну програму разом, а студенти навчаються або проводять дослідження принаймні у двох з цих закладів. Таким чином, ваш заклад братиме участь у викладанні курсів та відборі й розміщенні студентів. Наприкінці навчання консорціум надає спільний або подвійний/багатосторонній диплом. Студенти подають заявки безпосередньо до консорціуму, який проводить процедуру конкурсного відбору для отримання стипендій, фінансованих ЄС.

Навчальні заклади з країн-учасниць програми Еразмус+* зможуть подати заявку на виконання спільних магістерських програм на конкурс програми Еразмус+. Вищі навчальні заклади з інших країн з усього світу можуть бути партнерами у консорціумі.

Угоди між вищими навчальними закладами щодо кредитної мобільності - CREDIT MOBILITY

Укладаючи угоду з іншим університетом, ваш університет зможе відправляти власних студентів, аспірантів, докторантів або працівників (із стипендіями) на коротку мобільність (до 12 місяців) до університетів-партнерів, що підписали цю угоду, будь-де в світі. За угодою ваш заклад визнає кредити, накопичені студентом під час навчання за кордоном, які будуть зараховані для отримання студентом диплому, коли він повернеться до вашого навчального закладу. Ваші працівники зможуть отримати гранти для викладання або стажування у партнерських організаціях. За цією ж угодою ви зможете прийняти іноземних студентів, аспірантів, докторантів або працівників для подібних короткотермінових періодів навчання у вашому навчальному закладі.

Навчальні заклади з країн-учасниць програми Еразмус+* можуть подати заявку на виконання проекту з мобільності для студентів, PhD кандидатів (аспірантів) і працівників вищих навчальних закладів. Її слід подати Національному агентству, відповідальному за програму Еразмус+ у своїй країні. Вищі навчальні заклади з інших країн світу можуть бути сторонами угоди між закладами.

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій (1)

Стратегічні партнерства

Цілі:

 • Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання
 • Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя
 • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання
 • Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного)

Ключовий напрям діяльності – КА2:Співпраця задля інновацій (1)

Альянси знань

Цілі:

 • Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу
 • Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення
 • Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками (2)

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

 • Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу
 • Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…)

+ Додатковий компонент мобільності в обох напрямах – з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців)

Ключовий напрям діяльності – КА3: Підтримка реформ

Цілі:

 • Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного впливу

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес
 • Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, ...)
 • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту)
 • Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах
 • Міжнародний діалог щодо освітньої політики
 • Всесвітня асоціація випускників
 • Міжнародна привабливість і пропагування

Проекти за напрямом Жан Моне

Ваш університет може запропонувати проект, що спеціалізується на Європейських студіях, з метою сприяння досконалості у викладанні та дослідженнях європейського інтеграційного процесу. Напрям Жан Моне підтримує такі проекти та професорів кафедр імені Жана Моне, а ключові види діяльності включають навчальні курси, дослідження, конференції та публікації в галузі Європейських студій.

Навчальні заклади та асоціації з усього світу зможуть подати заявку на проект за напрямом Жан Моне в рамках конкурсу програми Еразмус+. Проекти Жан Моне вимагають укладання односторонньої угоди між Агентством та єдиним закладом-бенефіціаром. Проте, на практиці, а особливо у випадку мереж, можлива неформальна участь організацій-партнерів.

Всі деталі на сайті програми: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Темпус-офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова)

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model