National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

Загальний опис програми ЄС - ERASMUS+

Галузі програми ЕРАЗМУС+: шкільна освіта, вища освіта, Жан Моне, професійно-технічна освіта, освіта дорослих, молодь, спорт.

ЕРАЗМУС+: Чому новий підхід?

 • Освіта, навчання та молодь: ландшафт, що змінюється

-        Глибока економічна криза та високий рівень безробіття серед молоді

-        Вакансії існують, але так само існує брак навичок і низька здатність випускників до працевлаштування

-        Зростаючі вимоги до висококваліфікованої роботи

-        Глобальне конкурентне змагання за таланти: інтернаціоналізація освіти

-        Надзвичайне розширення пропозицій щодо навчання та навчального потенціалу ІКТ

-        Взаємодоповнюваність між офіційним, інформальним і неформальним навчанням

-        Потреба в тісніших зв’язках з світовим ринком праці

ЕРАЗМУС+: новий підхід

 • Нам потрібні:

-        Тісніші зв’язки між програмою та стратегічними цілями

-        Більша синергія та взаємодія між офіційним, інформальним і неформальним навчанням

-        Більше міжсекторальних партнерств із ринком праці

-        Модернізована, спрощена архітектура

-        Більший фокус на додану вартість ЄС

Зв’язок з стратегічними цілями (1)

 

 • Цілі «Європи – 2020»:

-        Збільшення здобувачів вищої освіти з 32% до 40%

-        Зменшення частки тих, хто завчасно залишає школу, з 14% до менш, ніж 10%

 • «Стратегія в галузі освіти та професійної підготовки – 2020»
 • Оновлена рамкова програма європейської співпраці в сфері молодіжної політики (2010-2018 рр.)
 • Європейська ініціатива щодо спорту / Робочий план ЄС в галузі спорту
 • Посилення міжнародного виміру, зокрема у вищій освіті та в сфері молодіжної політики

Зв’язок з стратегічними цілями (2)

 • Більше можливостей для студентів закладів професійно-технічної і вищої освіти щодо удосконалення їх здатності до працевлаштування через стажування
 • Покращення якості в усіх секторах шляхом запровадження мобільності персоналу та стратегічних партнерств
 • Значна увага до міжгалузевих стратегічних партнерств і проектів з ІКТ
 • Нові інноваційні заходи з покращення здатності до працевлаштування та підприємництва (Альянси знань та Альянси галузевих кваліфікацій)
 • Нові підходи до впровадження реформ (Перспективні ініціативи)

Що нового?

 • Єдина інтегрована програма

-      Охоплює всі сектори – освіту, підготовку та молодіжну політику, додано сектор спорту

-      Інтегрує сім існуючих програм в єдину узгоджену структуру

-      Намагається досягнути більшого системного впливу

 • Істотні спрощення

-      Менше конкурсів і значне зменшення кількості напрямів

-      Програма більш дружня для користувача, простіша для навігації

-      Спрощений фінансовий менеджмент

 • Значне збільшення бюджету

-      Збільшення на 40%, що поширюється на всі сектори

-      Додаткове фінансування від інструментів зовнішніх дій на підтримку міжнародного виміру вищої освіти

ДЕЯКІ ЦИФРИ

Можливості для фізичних осіб

 • Два мільйони студентів вищих навчальних закладів будуть навчатися та проходити підготовку за кордоном
 • 650 000 учнів закладів професійно-технічної освіти частину періоду навчання та підготовки проведуть за кордоном
 • 200 000 студентів магістратури скористаються перевагами нової схеми гарантування позик і отримають понад 25 000 стипендій для навчання за спільними магістерськими програмами
 • 500 000 молодих людей працюватимуть волонтерами за кордоном і візьмуть участь у молодіжних обмінах
 • 800 000 викладачів, учителів, тренерів, освітян і працівників у сфері молодіжної політики будуть викладати або проводити тренінги за кордоном

Можливості для інноваційних проектів та обміну кращими практиками

 • 25 000 Стратегічних партнерств, в яких візьмуть участь 125 000 інституцій / організацій, запровадять спільні ініціативи та сприятимуть обміну досвідом і ноу-хау, а також створенню зв’язків з ринком праці
 • Буде засновано близько 300 Альянсів знань та Альянсів галузевих кваліфікацій, в яких візьмуть участь 3500 освітніх закладів і підприємств, що працюватимуть разом
 • Понад 200 000 учителів співпрацюватимуть он-лайн та понад 100 000 шкіл візьмуть участь у програмі через eTwinning (електронний Твіннінг – еТвіннінг)

ШКІЛЬНА ОСВІТА

Шкільна освіта: основні цілі

Заходи будуть зосереджені на спільних пріоритетах, що стосуються Стратегії «Європа-2020» /«Стратегія в галузі освіти та підготовки – 2020», зокрема:

 • Зменшення кількості осіб, що передчасно залишають школу
 • Покращення набуття базових навичок
 • Підвищення якості ранньої дошкільної освіти та догляду

Шкільна освіта: ключові напрями діяльності

 • навчальна мобільність для працівників дошкільних закладів і шкіл
 • стратегічні партнерства задля співпраці між школами, місцевими / регіональними органами влади та іншими секторами
 • eTwinning: Онлайн-спільнота, що пропонує послуги для вчителів, школярів і керівників шкіл, викладачів і студентів педагогічних закладів

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність працівників

Цілі:

 • Розвиток компетентностей працівників шкіл (іноземні мови, ІКТ тощо)
 • Можливості професійного розвитку за кордоном

Основні види діяльності за напрямом:

 • Професійний розвиток

-       Участь у спеціальних курсах / тренінгах за кордоном

-       Стажування на робочому місці / спостереження за роботою колег за кордоном у партнерській школі / іншій організації в сфері шкільної освіти

 • Викладання (викладацьке відрядження)

Ключовий напрям діяльності – КА2: Стратегічні партнерства (1)

Цілі:

 • Школи, місцеві / регіональні органи управління освітою, заклади та факультети підготовки вчителів, інші типи організацій у різних країнах розвивають, поширюють і втілюють інноваційні практики

Основні види діяльності за напрямом:

 • Міжсекторальна співпраця між школами та іншими організаціями, що веде до розроблення навчальних планів і програм, посилення базових навичок, запобігання насильству в школах
 • Створення партнерств / консорціумів місцевими / регіональними органами  управління освітою та школами, наприклад з метою покращення пропозиції  освітніх послуг для молодих людей

Ключовий напрям діяльності – КА2:Стратегічні партнерства (2)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Обміни групами учнів для навчання / тренінгів в рамках проекту, спрямованого на посилення, наприклад, мовних навичок і міжкультурної обізнаності
 • eTwinning для онлайн-обмінів учителів, проведення онлайн-семінарів, професійного розвитку вчителів, студентів і викладачів педагогічних закладів освіти із залученням учнів

Ключовий напрям діяльності – КА3:Підтримка реформ

Цілі:

 • Взаємне колегіальне навчання вищих посадових осіб, відповідальних за вироблення освітньої політики, педагогів-практиків, дослідників, а також організацій-учасників і груп інших стейкхолдерів
 • Розвиток національної політики та європейський діалог

Основні види діяльності за напрямом:

Транснаціональне експериментування щодо заходів інноваційної політики та їх перенесення до інших систем

ВИЩА ОСВІТА

Вища освіта: головні цілі

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

 • Покращення якості викладання та навчання
 • Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-учасницях програми та розвиток потенціалу країн-партнерів
 • Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+
 • Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах

Ключовий напрям діяльності – КА1:Мобільність студентів у вищій освіті (1)

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для розвитку  навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону

Основні види діяльності за напрямом:

 • Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього світу
 • Гарантії студентських позик (НОВЕ): посилення мобільності студентів магістратури в Європі (тільки для ЄС)

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність працівників у вищій освіті (2)

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання (викладацьке відрядження): розроблення інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, відкритий для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення актуальності навчальних програм

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій (1)

Стратегічні партнерства

Цілі:

 • Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання
 • Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя
 • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання
 • Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного)

Ключовий напрям діяльності – КА2:Співпраця задля інновацій (1)

Альянси знань

Цілі:

 • Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу
 • Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення
 • Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками (2)

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу

 • Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…)

+ Додатковий компонент мобільності в обох напрямах – з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців)

Ключовий напрям діяльності – КА3:

Підтримка реформ

Цілі:

 • Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного впливу

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес
 • Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, ...)
 • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту)
 • Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах
 • Міжнародний діалог щодо освітньої політики
 • Всесвітня асоціація випускників
 • Міжнародна привабливість і пропагування

Напрям діяльності – ЖАН МОНЕ

Діяльність в рамках напряму Жана Моне

Цілі:

 • Сприяти досконалості євроінтеграційних студій у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання й дослідження (Кафедри, Модулі та Центри досконалості)
 • Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни (мережі та проекти)
 • Підтримка діяльності організацій або асоціацій
 • Створення знаку якості «Жан Моне»
 • Надання операційних грантів окремим закладам

Напрям діяльності – Жан Моне: Викладання та дослідження

Цілі, що будуть підтримані:

Навчальна програма, присвячена ЄС та євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин - Модулі Жана Моне

Викладацька ставка із спеціалізацією на європейських студіях обсягом не менше 90 годин - Кафедри Жана Моне

Осередки накопичення знань з тематики ЄС та євроінтеграційних компетентностей - Центри досконалості Жана Моне

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання курсів  в галузі європейської інтеграції, включених до офіційних навчальних планів і програм
 • Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики
 • Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських студій

Напрям діяльності – Жан Моне: Дебати та обміни

Цілі, що будуть підтримані:

Посилення співпраці та поширення результатів високоякісних досліджень - Мережі

Опрацьовування різноманітних методологій, активізація дискусій та рефлексії - Проекти

Основні види діяльності за напрямом:

 • Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою взаємозбагачення та поширення кращих практик
 • Посилення співпраці та створення платформи з обміну знань щодо найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі державних органів та Європейської Комісії
 • Розроблення академічного змісту та інструментарію для окремих цільових груп
 • Спільне створення змісту та спільне викладання

Напрям діяльності – Жан Моне: Підтримка організацій або асоціацій

Цілі, що будуть підтримані:

Активізація викладацької та тренінгової діяльності у сферах, що стосуються ЄС - Заклади

Участь і внесок у дослідження євроінтеграційних процесів - Асоціації

Основні види діяльності за напрямом:

Для організацій:

 • Збір, осмислення, аналіз та поширення фактів і знань про Європейський Союз
 • Організація (розроблення, викладання) курсів, що стосуються діяльності Європейського Союзу, на рівні магістратури або в рамках підвищення кваліфікації

Для асоціацій:

 • Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що займаються євроінтеграційними студіями
 • Сприяння активному громадянству через поширення інформації про Європейський Союз серед широкої громадськості

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА (VET)

Професійно-технічна освіта (ПТО): головні цілі

Покращення здатності до працевлаштування та життєвих навичок серед учнів ПТО, а також сприяння конкурентоздатності європейської економіки

 • Підтримка посиленої співпраці в Європі в галузі ПТО (цілі Комюніке Брюге)
 • Забезпечення якості

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність ПТО (1)

Цілі:

 • Збільшення можливостей щодо навчання за кордоном для учнів ПТО заради набуття ними навичок, необхідних для переходу від освіти та підготовки до роботи (професійної діяльності)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Стажування за кордоном на підприємствах, у державних установах, неурядових організаціях тощо або у закладі ПТО з періодами практики у компаніях

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність ПТО (2)

Цілі:

 • Покращити / набути практичного досвіду та / або оновити педагогічні навички фахівців ПТО (учителів, тренерів у компаніях, а також адміністративного складу, наприклад, керівників організацій, менеджерів з питань навчання, консультантів з профорієнтації)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Стажування на підприємстві або у закладі освіти / професійної підготовки
 • Викладання (викладацьке відрядження) у партнерській інституції
 • Стажування в закладі освіти / професійної підготовки

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій (1)

Стратегічні партнерства ПТО

Цілі:

 • Транснаціональна співпраця між провайдерами ПТО та місцевими/регіональними бізнес-спільнотами

Основні види діяльності за напрямом:

 • Поширення кращих практик та інновацій у наданні ПТО, профорієнтації та консультуванні
 • Розроблення та використання нових навчально-методичних комплексів  і методик викладання/навчання в сфері ПТО

Ключовий напрям діяльності – КА2:Співпраця задля інновацій (2)

Стратегічні партнерства ПТО

Основні види діяльності за напрямом:

 • Сприяння структурованій та довготерміновій співпраці між закладами ПТО та стейкхолдерами (приватні підприємства, соціальні партнери, місцеві/регіональні органи влади, неурядові організації)
 • Міжгалузева співпраця з метою «наведення мостів» і поширення знань між формальним, інформальним секторами освіти й підготовки та сектором молодіжної політики

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій (3)

Альянси професійної майстерності

Ціль:

 • Покращити реагування системи ПТО на специфічні потреби ринку праці, сприяти посиленню економічної конкурентоздатності в різних секторах

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення та запровадження програм, що відповідають вимогам ринку праці та потребам студентів (учнів, слухачів тощо) у різних секторах економіки
 • Проекти, що сприяють навчанню без відриву від виробництва
 • Проекти, що сприяють визнанню кваліфікацій на рівні ЄС

Ключовий напрям діяльності – КА3:Підтримка реформ

Цілі:

 • Підтримка розробок/напрацювань ЄС у сфері освітньої політики та відповідь на деякі конкретні цілі системи ПТО

Основні види діяльності за напрямом:

 • Взаємне колегіальне  навчання та спільне навчання у тематичних робочих групах
 • Дослідження з покращення якості та забезпечення учнівських стажувань (Європейський Альянс учнівських стажувань)
 • Підтримка інструментів ЄС (європейська система кваліфікацій ПТО – ECVET, європейська система забезпечення якості ПТО – EQAVET)

ОСВІТА ДОРОСЛИХ

Освіта дорослих: головні цілі

 • Модернізація та покращення освіти дорослих шляхом кооперації з іншими секторами
 • Валідація (визнання) неформальної / інформальної освіти
 • Системи професійної орієнтації (наставництва)
 • Забезпечення якості

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність персоналу

Цілі:

 • Розвиток і розширення знань, навичок і компетентностей

Основні види діяльності за напрямом:

 • Участь у структурованих курсах / тренінгах за кордоном
 • Період стажування / спостереження за роботою в сфері освіті дорослих або у відповідній організації іншого сектору за кордоном
 • Викладання (викладацькі відрядження)

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Стратегічні партнерства (1)

Цілі:

 • Забезпечити можливості для якісного навчання та викладання для дорослих і покращити пропозиції щодо навчання провайдерами освітніх послуг для дорослих (з фокусом на базових навичках, активному громадянстві та ключових компетентностях, пов’язаних із здатністю до працевлаштування)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Міжгалузева співпраця з метою обміну досвідом і кращими практиками між організаціями
 • Розроблення, тестування та затвердження нових навчальних планів, методів навчання або інноваційних педагогічних підходів

Ключовий напрям діяльності – КА2:Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Стратегічні партнерства (2)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Проекти, спрямовані на набуття базових навичок (писати, рахувати та володіти ІКТ), а також надання другого шансу на здобуття освіти або можливості навчатися у дорослому віці
 • Покращення доступу до навчання для дорослих
 • Розвиток стратегічної співпраці між провайдерами освіти дорослих та місцевими/регіональними органами влади

Ключовий напрям діяльності – КА3: Підтримка реформ

Цілі:

 • Сприяння розвитку національної політики та європейського діалогу щодо  розвитку систем і практик освіти дорослих

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка національних реформ (наприклад, побудова національних мереж і коаліцій груп інтересів)
 • Підтримка інформаційних кампаній, що пропагують переваги навчання для окремих осіб, економіки та суспільства
 • Взаємне колегіальне навчання керівників високого рівня, які беруть участь у виробленні політики, практиків, дослідників, а також відповідних організацій і груп стейкхолдерів

МОЛОДЬ

Молодь: загальні аспекти

 • Покращення рівня володіння ключовими компетентностями та навичками у молодих людей, включаючи тих, хто має менше можливостей, працівників сфери молодіжної політики, а також сприяння участі у демократичному житті в Європі та на ринку праці, активному громадянству, міжкультурному діалогу, соціальній інклюзії та солідарності
 • Сприяння покращенню якості в роботі з молоддю, зокрема шляхом посилення співпраці між організаціями, що діють в молодіжному секторі, та/або іншими стейкхолдерами
 • Доповнення реформ на місцевому, регіональному та національному рівнях і сприяння розвитку знань і молодіжної політики на основі фактів, а також визнання неформального та інформального навчання
 • Посилення міжнародного виміру діяльності в сфері молодіжної політики

Ключовий напрям діяльності – КА1: Молодіжна мобільність

Основні види діяльності за напрямом:

 • Проекти молодіжної мобільності (молоді люди та працівники сфери молодіжної політики)

-       Молодіжні обміни

-       Європейська волонтерська служба

-       Структуровані курси: навчальні курси, заходи з налагодження контактів, навчальні візити за кордон

-       Період стажування або спостереження на робочому місці у молодіжній організації за кордоном (у молодіжних організаціях, закладах освіти та професійної підготовки, компаніях тощо)

 • Проекти мобільності, подані національними/регіональними державними органами та організаціями, активними у сфері Корпоративної соціальної відповідальності
 • Широкомасштабні заходи Європейської волонтерської служби

Ключовий напрям діяльності – КА 2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками (1)

Стратегічні партнерства

Основні види діяльності за напрямом:

 • Посилення міжгалузевої співпраці між організаціями заради обміну практиками
 • Розроблення, тестування та/або запровадження інноваційних практик в сфері молодіжної політики, освіти та професійної підготовки
 • Валідація (визнання) компетентностей, набутих шляхом неформального та інформального навчання, на національному рівні та співвіднесення їх з рамками ЄС, використовуючи документальні інструменти ЄС (такі як Europass та Youthpass)

Ключовий напрям діяльності – КА 2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками (2)

Стратегічні партнерства

Основні види діяльності за напрямом:

 • Співпраця між регіональним органами влади задля сприяння розвитку систем освіти, професійної підготовки і молодіжної політики та її узгодження з заходами місцевого та регіонального розвитку
 • Транснаціональні ініціативи, що сприяють розвитку підприємницького способу мислення та навичок, заради заохочення активного громадянства та створення нових соціальних підприємств

Ключовий напрям діяльності 2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками (3)

Розвиток потенціалу

Цілі:

 • Сприяння співпраці та обмінам у сфері молодіжної політики між країнами-учасницями програми та країнами-партнерами з різних регіонів світу (Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Азії, індустріальних країн)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Стратегічна співпраця між молодіжними організаціями з одного боку та органами влади у країнах-партнерах з іншого
 • Співпраця між молодіжними організаціями та організаціями в галузі освіти та професійної підготовки, а також представниками бізнесу, ринку праці та неурядовими організаціями

Ключовий напрям діяльності – КА 2:Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками (4)

Розвиток потенціалу

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розвиток потенціалу молодіжних рад, молодіжних платформ та національних, регіональних і місцевих органів влади, що опікуються проблемами молоді, у країнах-партнерах
 • Удосконалення менеджменту, урядування, розвиток інноваційного потенціалу та інтернаціоналізації молодіжних організацій
 • Започаткування, тестування та запровадження кращих практик у роботі з молоддю
 • Здійснення молодіжної мобільності з і до країн-партнерів (молодіжні обміни, Європейська волонтерська служба, мобільність працівників сфери молодіжної політики)

Ключовий напрям діяльності – КА 3 : Підтримка реформ (1)

Цілі:

 • Співпраці з розвитку молодіжної політики на європейському рівні, пропагування Стратегії ЄС щодо молоді та заохочення Структурованого діалогу

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Відкритого методу координації (обмін досвідом, збір фактів)
 • Підтримка структурованого діалогу у сфері молодіжної політики (зустрічі між молоддю та політиками, посадовцями, підтримка Національних робочих груп в рамках Структурованого діалогу)

Ключовий напрям діяльності – КА 3 : Підтримка реформ (2)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Європейського молодіжного Форуму та партнерств громадянського суспільства з європейськими молодіжними неурядовими організаціями
 • Запровадження інструментів прозорості та визнання ЄС: Youthpass
 • Європейський тиждень молоді

Напрям діяльності – СПОРТ

Внесок програми ЕРАЗМУС+ у розвиток спорту

Цілі:

 • Мінімізація транскордонних загроз доброчесності у спорті (допінг, практика договірних матчів, насильство, нетерпимість, дискримінація)
 • Сприяння і підтримка належного врядування в спорті та дуальній кар’єрі спортсменів
 • Сприяння волонтерству, соціальній інклюзії та рівним можливостям, а також підвищенню поінформованості про важливість занять спортом задля кращого здоров’я та забезпечення рівного доступу до спорту для всіх

Спортивна діяльність

Основні види діяльності за напрямом, спрямовані на масовий спорт:

 • Підтримка партнерств, спрямованих на розвиток  і співпрацю
 • Проведення неприбуткових європейські спортивних заходів за участю кількох країн, спрямованих на соціальну інклюзію, заняття спортом задля кращого здоров’я тощо
 • Посилення доказової бази для вироблення політики
 • Діалог з відповідними європейськими стейкхолдерами

Детальну інформацію розміщено на сайті програми: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Еразмус+ офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова)

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model